Water voor het reinigen

Hits: 0

Water voor het reinigen

Hij zei: reinheid wordt verkregen door gebruik te maken van absoluut zuiver water. Namelijk datgene wat niet toegeëigend wordt aan een ander naamwoord zoals boonwater, kikkererwt water, rooswater, saffraanwater, enzovoort, van onder de stoffen waarvan de benamingen altijd in combinatie met het naamwoord water voorkomen. De kleine rituele wassing (al-Woedoh) kan verricht worden met dit water, waarin iets terecht gekomen is van wat wij genoemd hebben, enzovoort, mits het een kleine hoeveelheid is en er geen verandering opgemerkt wordt in het water in termen van smaak en kleur, of wanneer er geen behoorlijke geur geroken wordt tot op zo’n hoogte dat het water ernaar vernoemd kan worden.[1] Woedoh moet niet verricht worden met water dat al eerder gebruikt is voor woedoh.[2]
Wanneer het water de maat van twee qullas[3] meet, wat gelijk is aan vijf qirbas en er vervolgens onreinheid in terecht komt, maar er geen verandering van het water waargenomen wordt in termen van smaak, geur of kleur, zulk water is rein tenzij de onreinheid urine of menselijke diarree is. Dit kan het water onrein maken, behalve als het zijn bron kent uit de vijvers op de weg naar Mekka[4], of een massa water dat bijvoorbeeld zijn bron kent uit een grote hoeveelheid water dat niet kan wegstromen: zulk water kan niet onrein worden. Als iets dat leeft welk geen stromend bloed heeft, in een klein hoeveelheid water sterft, bijvoorbeeld een vlieg, schorpioen of kever enzovoort, dan zal dat het water niet onrein maken.[5]
Hij zei: woedoh moet niet verricht worden met water waarvan een dier dat niet gegeten mag worden heeft gedronken, behalve de kat en wat lager is dan dat in termen van schepping. Hij zei: iedere (water-) kom waarin een onzuiverheid oplost als gevolg van de speeksel of urine van een hond enzovoort, moet zeven keer gewassen worden, waarvan het eenmaal met aarde geschrobd moet worden.
Wanneer iemand op reis twee kommen heeft, een vieze kom en de andere schoon, terwijl hij onzeker is welke wat is, dan moet van beide de inhoud eruit gegooid worden en daarvoor in de plaats Tayammoem[6] gedaan worden.[7]

_____________
[1] Verschillende berichten zijn verhaalt van ibn Hanbal met betrekking tot zuiver water gemixt met andere reine substanties, met als gevolg een verandering van de smaak van het water of zijn kleur of zijn geur. Volgens één overlevering kan reinheid niet verkregen worden middels gebruikmaking van zulk water. Aboe Yaʿla, een Hanbali jurist (458H / 1066 n. Chr.), vermeld dat deze overlevering authentieker is. Een andere overlevering van ibn Hanbal duidt erop dat het toegestaan is woedoh te verrichten met zulk water. (Al-Mughni, deel 1, pag. 11)
[2] Ibn Qudamah legt uit dat dit de zienswijze is dat ogenschijnlijk door de Hanbali school aangehangen wordt. Echter volgens een andere overlevering van ibn Hanbal, is zulk water rein en mag het voor reiniging gebruikt worden. (Al-Mughni, deel 1, pag. 16)
[3] Twee qullas (qullatayn) staat gelijk aan ongeveer 216 liter.
[4] Dit zijn kunstmatig ingesloten massa’s water dat toegankelijk is voor de bedevaartgangers onderweg naar Mekka wat voor hen als waterplaats dient. Zo’n massa water kan niet onrein worden door onreinheid dat erin terecht komt zo lang het niet de smaak, kleur of geur van het water verandert. Volgens ibn Qudamah is er hierover geen verschil van mening overgeleverd. (Al-Mughni, deel 1, pag. 30)
[5] Over het geheel genomen kan reinheid volgens al-Khiraqi verkregen worden middels het volgende: a.) Zuiver water dat niet gemengd is met een andere substantie. b.) Zuiver water gemengd met een andere substantie mits het een kleine hoeveelheid is dat niet de smaak, kleur of geur van het water verandert.
c.) Water dat de hoeveelheid van twee qullas of vijf qirbas meet waarin een onreinheid, behalve urine of menselijke diarree, terecht gekomen is en dat niet de smaak, kleur of geur van het water veranderd. d.) Water zoals wat uit een vijver komt op de weg naar Mekka. e.) Een massa water; zoals wat uit een grote hoeveelheid water komt dat niet kan wegstromen. f.) Een kleine hoeveelheid water waarin iets dat leeft sterft en geen stromend bloed heeft.
[6] Tayammoem is de handeling van het vegen over het gezicht en de handen zoals beschreven wordt in de Koran [4:43] en [5:6].
[7] Abu Bakr is van mening dat het niet verplicht is de inhoud van beide kommen te legen voordat tayammoem verricht is. (Tabaqat, deel 2, pag. 76) Ibn Qudamah onderschrijft de zienswijze van abu Bakr. (Al-Mughni, deel 1, pag. 46)

<– Biografie: Al-Khiraqi (334H / 945 n. Chr.) rahimahullah | Tahara: (Water-) kommen –>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=