Een welgemeend bericht aan elke Koraniet die de sunnah niet praktiseert!

Hits: 3

De islam is niet als benaming restrictief op alleen de Mohamedanen. Besef je dat wel? Islam wil niets anders zeggen dan overgave aan Allah swt in al het goede, met als grondslag een juiste ‘Aqida, een juiste ‘Aqida (geloof) met betrekking tot de essentie van Allah swt. Alle Profeten, vanaf Nuh (Noach) tot en met Muhamad ‘alayhim asalaam, hadden allen eenzelfde ‘Aqeedah, dit wil zeggen; een juist geloof omtrent Allah swt, en de Engelen (Malaa-ika) en alle geopenbaarde Boeken en alle gezonden Boodschappers, en De Laatste Dag voor het bestaan van deze Dunya, en de Predestinatie — zowel hetgeen je welgevallig is daaraan, alsook het lot dat jou niet aan staat. En niet te vergeten, de wederopstanding uit de dood – vroeg of laat.

Dit heet al-imaan! En dit is ook de islaam die vanaf Adam als eerste mens het zuivere geloof was waar men zich aan over gaf. Wij hebben het hier dus niet over de handelingen, maar puur en alleen over wat je wel of niet geloofd!

De handelingen (shari3a) verschillen per Profeet die er geweest zijn. Indien jij niet de vrijheid hebt om Mohamedaan te zijn, naar de leest van Muhamad salAllahu ‘alayhi wa salam, wat met inbegrip van zijn Sunnah (authentieke ahadith) is, dan heb jij een excuus bij Allah swt om het alleen bij de Koran te houden. Net zoals bij, maar in mindere mate qua rechtgeleidheid, van hen onder de Joden en Christenen, zij die ook tawheed hebben en geloven dat Muhamad ص de bezegeling is van alle voorgaande Profeten.

Echter, heb jij alle vrijheid om zijn sunnah ook ten uitvoer te brengen en hier desalniettemin niet overtuigd van bent in jouw intentie, dus niet wat je allemaal zegt aan ontkenning daarvan, dan vrees ik voor u het ergste!

Wallahu a3lam

Wasalaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=