Het Verbod op het Scheren en bijknippen van de Baard

Hits: 3

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het scheren van de baard of het weghalen van een gedeelte ervan?

Antwoord: Alle lof is aan Allaah alleen, moge vrede en zegeningen met Zijn Boodschapper, zijn familie en metgezellen zijn. En hierna: Het scheren van de baard is Haraam (verboden), want er zijn verschillende authentieke en duidelijke ahadieth en overleveringen over dit onderwerp overgeleverd.

Het scheren van de baard is ook verboden door de algemene argumentatie die verbiedt om de niet-moslims te imiteren. Zo is er hadieth Ibn ‘Omar (ra) waarin de Boodschapper (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) zegt: “Contradicteer de godenaanbidders en laat jullie baarden staan (Tauwfier al-Lehyaa) en knip jullie snorren kort.” In een andere overlevering: “Knip jullie snorren kort en laat jullie baarden groeien (‘Ifaa` al-Lehyaa).” En er zijn nog andere hadieth in deze betekenis!

‘Ifaa al-Lehyaa betekent: Het (de baard) behouden zoals het is! Tauwfier al-Lehyaa betekent: Het als een geheel laten zonder het te scheren, epileren of er iets van af te knippen.

(Iemaam) Ibn Hazm heeft gerapporteerd dat er een consensus (Idjmaa’ah) is over dat het kort knippen van de snor en laten groeien van de baard verplicht is. Hij argumenteerde hierbij met een aantal ahadieth waaronder ook de voorgaande hadieth van Ibn ‘Omar (ra) en ook hadieth Zeed ibn Arqam waarin de Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) zegt:

“Wie zijn snor niet kort knipt hoort niet bij ons!” en At-Tirmidhie verklaarde hem Sahieh.

En in (het boek genaamd) al-Foer’oe staat er, en dit is de tekst bij onze metgezellen (i.e. de Hanbalies): ‘Dit betekent dat het verboden is.’

Shaychoel-Islaam ibn Temiejah heeft gezegd: “Het Boek, de Soennah en al-Idjmaa’ah duiden erop dat we verplicht zijn om de Koeffaar tegen te gaan en we over het algemeen verboden zijn om hen te imiteren. Want, uiterlijke imitatie van hen is de reden tot imitatie van hun verboden manieren en handelingen. Beter gezegd, dit leidt tot imitatie van hen in overtuiging!” Imitatie (in het uiterlijk) laat dus innerlijke liefde en vriendschap na. Zoals innerlijke liefde ook imitatie op het uiterlijk nalaat.

At-Tirmidhie heeft overgeleverd (nr.2695) dat de Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd: “Degene die een ander (volk) dan ons imiteert is niet van ons. Imiteer de Joden noch de Christenen!”

In een andere overlevering: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.” Overgeleverd door Iemaam Ahmed.

En ‘Omar ibn al-Chattaab (Allaah’s Tevredenheid zij met hem) weigerde de getuigenis te accepteren van diegene die zijn baard epileerde. En Iemaam Ibn ‘Abdoel-Bar zegt in ‘at-Tamhied’ [commentaar op Moewatta Maalik]: “Het is Haraam (verboden) om de baard af te scheren. En niemand behalve verwijfde mannen scheren hun baarden af!” Hij bedoelt hier de mannen die op vrouwen (willen) lijken.

En de Profeet (Moge Allaah’s Zegeningen en Vrede met hem zijn) had veel baardhaar. Zoals Moslim dat heeft overgeleverd (in hadieth) Djaabir. In een andere overlevering: “Een dikke baard.” En in een andere: “Een dicht begroeide baard.” En de betekenis (van al deze overleveringen is hetzelfde! Het is dus verboden om iets van de baard weg te halen omdat het algemene argumentatiemateriaal dit verbiedt.

Arabische Bron: Fatwa nr. 667 blz. 133-135 deel 5 uit ‘Fatawa van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Consultatie’

http://al-fiqh-jurisprudentie.blogspot.com/2009/08/de-baard.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=