Over de Awrah van een Moslimvrouw

Hits: 3

Door: Shaych al-Alaamah Saalih ibn Fauwzaan ibn `Abdoellah al Fauwzaan

Alle lof behoort aan Allaah, we prijzen Hem en zoeken Zijn Hulp en Zijn Vergiffenis, we zoeken toevlucht tot Allaah tegen de kwaadheden van onszelf en tegen de kwaadheden van onze daden.. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, En ik getuig dat Mohammed Zijn Slaaf en Boodschapper is. (Moge de vrede en zegeningen op hem zijn.)

Om verder te gaan:

Dit wat je voor je hebt is een poging om wat duidelijkheid te brengen betreffende de kwestie van de Awrah1 van de moslimvrouw die zich tussen moslimvrouwen bevindt en het dansen van vrouwen (bij aangelegenheden zoals ‘Eid, bruiloften, etc.). Je zult hieropvolgend geselecteerde fatawa vinden die betrekking hebben op deze 2 kwesties. Tevens is het verdeeld in 2 delen.

De Awrah van de moslimvrouw die zich tussen moslimvrouwen bevindt. Deze sectie bestaat uit de kalaam van onze sjeich Saalih ibn Fawzaan ibn `Abdoellaah al Fauwzaan (hafidhahoellaah) in de vorm van vragen en antwoorden. (Fatawa).

Allaah subhanahu wa Ta’ala zegt in Zijn Boek:

“…en hun sieraden niet tonen, behalve aan hun echtgenoten, hun vaders, de vaders van hun echtgenoten, hun zonen, de zonen van hun echtgenoten, hun broers of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen, of hun (moslim) vrouwen (i.e. hun zussen in Islaam), of de slavinnen die zij bezitten , of oude mannelijke bedienden die geen begeerte meer hebben, of kleine kinderen die nog niet op de ‘Awrah van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te onthullen. En jullie allen smeken Allaah jullie te vergeven, O gelovigen, hopelijk zullen jullie welslagen.”.Soerah 24:31

Wat naar voren komt in de bovenstaande ayaa, is dat het toegestaan is voor de gelovige vrouwen hun sieraden te tonen (die plekken van de sieraden: het gezicht, haar, nek, onderarm en de schenen, wallahu’alam) als zij in het gezelschap zijn van gelovige vrouwen, of slavinnen, of kinderen die nog niet (met gevoelens van lust) naar de Awrah van de vrouwen kijken.

De vraag is nu echter wat passend is wat betreft het soort kleding dat gedragen wordt in deze situaties en wat toegestaan is.

Hierover werden er verscheidene vragen gesteld aan Shaych Saalih ibn Fauwzaan ibn Abdoellaah al Fauwzaan (Moge Allaah hem beschermen):

Vraag:

Veel vrouwen zijn van mening betreffende de Awrah van een vrouw in het bijzijn van andere vrouwen, dat het zich tussen de navel en knie bevindt. Sommige van hen aarzelen niet om kleding te dragen dat erg strak of open is, en grote delen van de borst en armen toont. Wat zegt u betreffende hen?

Antwoord:

Wat vereist wordt van de moslimvrouw is bescheidenheid en verlegenheid, en dat zij een goed voorbeeld moet zijn voor haar moslimzusters. Zij mag haar lichaam niet tonen behalve hetgeen dat gezien wordt als normaal/passend voor/van vrome moslimvrouwen wanneer zij bij elkaar zijn. Dit is wat aanvankelijk aan hen bevolen wordt en het is het veiligst want inderdaad het onoplettend en laks zijn in het tonen dat waar er geen aanleiding toe is om te tonen kan leiden naar verdere onoplettendheid en onverschilligheid en naar dat wat verboden is. Wa’Allaahu’aalum (en Allaah weet het best.)[Al Moentaqaa min fataawa vol.3 p.307 #453]

Vraag:

Een vrouw die strakke kleding draagt in het bijzijn van andere vrouwen, is daar de hadieth ((….en de vrouwen die zullen gekleed zijn, maar naakt zullen lijken….)) van op toepassing?

Antwoord:

Er is geen twijfel dat het dragen van strakke kleding die de verleidelijke delen van het lichaam laten zien iets is wat niet toegestaan is, dit is niet toegestaan behalve als zij het alleen voor haar man draagt. Wat betreft het dragen ervan in het bijzijn van andere mensen, dan is het niet toegestaan. Zelfs al zijn er alleen vrouwen aanwezig, dan zal zij als een slecht voorbeeld voor hen gezien worden. Wanneer zij dit haar zien doen kunnen zij haar hier in volgen. Zij wordt ook bevolen haar awrah te bedekken met dat wat los is, en bedekt te zijn in het bijzijn van iedere persoon, behalve haar man. Zij bedekt haar awrah dus in het bijzijn van andere vrouwen zoals zij dat in het bijzijn van mannen doet, behalve dat wat beschouwd wordt als normaal en passend voor haar om te laten zien als zij bij vrouwen is, zoals het gezicht, handen, voeten en dat wat geen reden heeft om te onthullen. [Al Moentaqaa min fatawaa vol.3 p.307 #454]

Vraag:

Wat is de regel betreffende het dragen van kleding dat doorschijnend of strak is zodat het haar lichaamsdelen toont?

Antwoord:

Het is verplicht voor de vrouwen dat hun kleding niet dun is zodat de kleur van de huid er doorheen gezien kan worden, noch dat het zo strak is dat het de vorm van hun lichaamsdelen toont. Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet (salla Allaahu alayhi wa salaam) heeft gezegd: (( Twee typen inwoners van het hellevuur heb ik nog niet gezien: mensen die zwepen als de staarten van de ossen bij zich hebben en zij zouden mensen slaan, en de vrouwen die gekleed zullen zijn maar ogenschijnelijk naakt lijken, die geneigd zijn (tot het kwade) en laten hun echtgenoten ertoe neigen. Hun hoofden zullen als de bulten van kamelen zijn die naar een kant neigt. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden ook zullen zij haar geur niet ruiken van waaraf de geur geroken wordt van zo’n en zo’n afstand.

Shaychoel Islaam ibn Taymiyyah –moge Allaah genade op hem hebben- zegt in Madj’moo al Fatawa, betreffende de verklaring van de boodschapper (salla Allaahu alayhi wa salaam) ((bedekt maar onbedekt)) wat het dragen van kleding dat haar niet bedekt betekent. Zij is bedekt maar in realiteit is zij naakt, zoals de vrouw die kleding draagt dat strak is en dat nauw aansluit aan het lijf, haar lichaamsdelen onthullend, bijvoorbeeld haar achterste, of haar dijen, of soortgelijken. Waarlijk, het kleden van de vrouw betekent dat zij zich bedekt, zij laat niet de vorm van haar ledematen zien of meer dan dat, het is los en niet doorschijnend (haar kleding). [Al fatawaa al djaamatu li Imra’atul muslima vol.3 p.845 #763]

Wat vooraf is gegaan zijn enkele Fatawa die gedaan zijn door Shaych Saalih al-Fauwzaan –hafidhahoellaah- betreffende het kleden van moslimvrouwen wanneer zij zich tussen andere moslimvrouwen bevinden, en brengen hopelijk wat helderheid over deze kwestie. Echter, voor degene die van mening is dat de awrah van de moslimvrouw, die in het bijzijn van andere moslimvrouwen is, zich tussen de navel en knie bevindt, dan is het aan hen:

a) Ten eerste, een bewijs en een precedent van Ahloel ‘Ilm (de geleerden) te geven betreffende dit.
b) Ten tweede, te erkennen dat het van mening zijn over dat de awrah zo is (tussen vrouwen) zulke kleding buiten beschouwing zal laten, zoals ‘heupbroeken’ of ‘stretch jeans’ of iets dat de vorm van de lichaamsdelen laat zien. Het is daarom niet toegestaan, zoals uitgelegd is door de Shaych (hafidhahoellaah).

http://ieslaam.blogspot.com/2012/03/over-de-awrah-van-een-moslimvrouw.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=