Het woord `aqiedah

Hits: 4

door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (rahiemehoellaah)

‘Aqiedah verwijst naar die kwesties waarin, met zekerheid en overtuiging, in hart en ziel worden geloofd. Zij zijn niet onderhevig aan welke twijfel of onzekerheid dan ook. Het Arabische woord `aqiedah komt van het stamwoord `aqada, die betekenissen van zekerheid, bevestiging, enz. met zich meedraagt. In de Qor`aan, zegt Allaah (interpretatie van de betekenis):

 

Allaah zal u geen rekenschap laten afleggen voor jullie onbedoelde eden, maar hij zal jullie uw welbedoelde eden (bimaa ‘aqqadtoem al-aymaan). rekenschap vragen.”

 

Het hier geparafraseerde woord als “welbedoelde eden” is aqqada/ ta’qeed, wat verwijst naar wanneer men vastbeslotenheid in het hart heeft. Men kan in Arabisch bijvoorbeeld zeggen,

 

“ `aqada’l-habl” de knoop werd vastgezet, dwz het werd stevig samengetrokken. Het woord i’tiqaad (geloof) wordt ook afgeleid uit dit stamwoord, heeft de betekenis van het samenbinden en het sterk maken. De zinslede a’taqadtoe kadhaa (ik geloof dat en dat) betekent: Ik ben ervan overtuigd in mijn hart; Dit is een rationele overtuiging.

 

In de Islaam is `Aqiedah de kwestie van kennis. De Moslim moet in zijn hart geloven en geloof en overtuiging hebben, zonder twijfels of onzekerheden, dat Allaah hem over de `aqiedah in Zijn Boek en via Zijn Openbaringen aan Zijn Boodschapper (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) heeft verteld.

 

De principes van `Aqiedah zijn die zaken die waar Allaah ons bevolen heeft in te geloven, zoals die in de Vers (interpretatie van de betekenis) wordt vermeld:

 

De Boodschapper gelooft in wat tot hem nedergezonden is van zijn Heer, alsook de gelovigen. Elke van hen gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Zij zeggen, ‘ Wij maken geen enkel onderscheid tussen één van Zijn Boodschappers ‘ – en zij zeggen, ‘ Wij horen, en wij gehoorzamen. (Wij zoeken) Uw vergiffenis, onze Heer, en tot U is de terugkeer (van iedereen).

 

En zoals uitgelegd door Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) in de beroemde hadieth die beschrijft hoe Djiebriel naar hem toe kwam en hem over Islaam enz. vroeg.

 

“Iemaan (geloof) is dat jij gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, de ontmoeting met hem op de Laatste Dag, Zijn Boodschappers, en Dag van Wederopstanding. ”

 

Dus, in de Islaam, verwijst `aqiedah naar de kwesties die van de Qor`aan en de authentieke ahaadieth gekend zijn, en die de Moslim in zijn hart, in erkenning van de waarheid van Allaah en Zijn Boodschapper moet geloven.

 

Bron: [Genomen uit Sharh Lam’atoel-i’tiqaad door Ibn al-Uthaymeen]

——————————————————————————–

[1] Soerat al-Maa’idah (5), 87

[2] Soerat al-Baqarah (2), 285 ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=