Kunnen we zeggen dat Allaah de stichter is van de Salafie Da’wah?

Hits: 3

Door Het Permanente Comité voor Fataawa

Vraag: Is de uitdrukking, “Allaah is de stichter van de Salafee Da’wah” correct?

Antwoord: Waarlijk, de Religie van Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – is de Islaam en aldus is de Islaam (de enige) Religie (geaccepteerd) bij Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – en welke Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – toegestaan heeft en neergezonden heeft aan Zijn Boodschapper en Dienaar – salallaahoe ‘aleihie wa sallem.

De Islaam is het zegel van alle Goddelijke Wetgevingen en Religies. De volgelingen van de Islaam zijn Moslims wie niet (zouden) moeten afdwalen van het rechte pad door middel van innovatie, misleiding of ontaarde verlangens.

Nu als respons tegen diegenen wie hebben veranderd en vervangen (d.w.z. aspecten van de religie met innovatie, misleiding, etc.) worden (de Moslims wie op het rechte pad zijn gebleven) Ahlus Soennah, Ahlus Soennah wal Jama’aah, Ahlul Hadeeth en de Salafies genoemd en [hiertoe] teruggevoerd.

Derhalve is Salafiyyah een nobele aansluiting en verbinding en waarmee bedoeld wordt dat ze op de weg van de Salaf as-Saalih (de vrome voorgangers) zitten, (namelijk) de metgezellen en diegenen die na hen kwamen en op hun weg [manhadj] zaten.

Dus deze naam (Salafie) onderscheidt (de mensen van de Soennah) van de mensen van Bid’ah (innovatie) wie (aspecten van de religie) hebben veranderd, vervangen en gewijzigd. Bovendien duidt de uitdrukking, “Allaah de stichter van de Salafie Da’wah”, op het feit dat Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – Diegene is Wie het wettig heeft gemaakt, en dit is de correcte betekenis van hetgeen eerder vermeld is. Echter, om naar Allaah – Subhaanah wa Ta’ala – te refereren met de term “stichter”, dit is niet toegestaan, omdat er geen tekst bestaat die dit (d.w.z. naam) vermeldt.

Het principe is dat we niet naar Allaah – Subhaanah wa Ta’ala – refereren met Namen en Eigenschappen, behalve diegenen die Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – heeft bevestigd voor Zichzelf of hetgeen wat Zijn Boodschapper voor Hem heeft bevestigd.

Dit (d.w.z. deze kwestie) is soortgelijk aan de uitdrukking van sommige van hen [die zeggen], “Allaah is de ingenieur van het Universum”, wat betekent dat Allaah – Subhaanahoe wa Ta’aala – de Schepper is en dit is correct vanuit het oogpunt betreffende de betekenis maar verboden vanuit het oogpunt van de uitspraak [op zich] zelf. Hiermee is het dus niet toegestaan om deze twee uitdrukkingen te gebruiken vanwege hetgeen vermeld is. Al het succes ligt bij Allaah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohamed – salallahoe ‘aleihi wa sallem. EINDE

Vertaling : Redouan Abu Isma’eel al-Hollandee

http://haadhi-hiya-selefiyyah.blogspot.com/2009/11/kunnen-we-zeggen-dat-allaah-de-stichter.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=