Al-Moerdji-a

Hits: 7

Al-Moerdji-a: De overtuiging van Ahloels-Soennah wal Djama’ah is dat: Iemaan geloof is met het hart, uitspraak met de tong en handelingen van de ledematen. Het vermeerdert door het doen van goede, oprechte en vrome daden en het vermindert door het doen van zonden en slechtheden.

Iemaam Ahmed -rahiemehoellaah- zegt in Oesoel as-Soennah: ‘’Iemaan (geloof) bestaat uit: uitspraak en handeling en het vermeerdert en vermindert! Zoals dat in de overlevering staat: ‘’De gelovige met het volmaaktste geloof is degene met de beste manieren.’’ (Zie Oesoel as-Soennah punt 25) Dit wil zeggen de uitspraak van het hart en de tong en handeling van het hart, de tong en de ledematen. (Zie o.a. het commentaar op al-Aqiedah al-Waasitieyyah van Shaych al-islaam ibn Temiyyah door Shaych Mohammed Chaliel Harraas.)

Al-irdjaa betekent letterlijk: achterhouden of uitstellen. De bedoeling hier is de Aqiedah (geloofsovertuiging) van een uit Al-Djahmiyah ontstane sekte genaamd Al-Moerdji-a. Zij geloven er in dat de handelingen niet onder al-iemaan vallen, en hebben de handelingen achtergehouden van de islaam, en zeggen dat Iemaan alleen maar kennisneming is en getuigen dat vrome handelingen niet van al-iemaan zijn. (Zie Al-Fatawa van Ibn Temiyyah deel 7 blz. 193-204). Ook zeggen zij: ‘Iemaan is als een klont, het kan niet verdeeld worden wanneer er een gedeelte weggaat gaat alles weg!’ Hierbij zeggen zij ook: ‘De iemaan van de grootste zondaar is gelijk aan de iemaan van de grootste Godvrezende, er is geen verschil tussen hen.’ (Zie Al-Fatawa deel 7 blz. 679). Ook zeggen zij: ‘Zoals al-iemaan alleen maar in het Hart ligt zo ligt Al-Koefr ook alleen maar in het hart!’ En hierdoor verklaren zij iemand die één van de handelingen die de Islaam van een moslim vernietigen begaat niet als kaafir. Ook zeggen zij dat: Degene die LA illaha illa-Allah zegt maar alle (vrome) handelingen laat, zijn iemaan is volledig!! Zij vinden dat al-iemaan dan niet meer en minder kan worden.

Integenstelling tot Ahloels-Soennah want zij zeggen: ‘’Wie getuigt dat al-iemaan (gebaseerd is op) uitspraak en handeling, en dat het meer kan worden en minder kan worden heeft zichzelf vrijgepleit van alle (vormen van) Al-irdjaa, zijn begin en eind manifestaties.

Daarom is er geen islaam behalve als het samengaat met iemaan en er is geen iemaan behalve als het samengaat met islaam! Beide zaken zijn dus onafscheidelijk.

http://de-dwalende-groeperingen.blogspot.com/2008/09/al-moerdjiyah.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=