Het verrichten van de Ghusl na de seksuele onreinheid

Hits: 0

Hij zei: een individu die seksueel onrein is moet zichzelf reinigen van iedere fysieke onreinheid dat op het lichaam gevonden wordt, en dan woedoh verrichten net zoals de woedoh van het gebed; dan (water) driemaal over het hoofd gieten om zo de wortels van het haar nat te maken en dan veel water over de rest van het lichaam gieten.[1] Als het lichaam eenmaal gewassen is door het water over het hele hoofd en lichaam te gieten, zonder dat er woedoh verricht wordt, is dat goed genoeg, op voorwaarde dat de mond en de neus gespoeld zijn, en de intentie daarvoor is het volbrengen van de ghusl en woedoh,[2] hoewel hij dan datgene wat aanbevelenswaardig is heeft opgegeven.
Woedoh moet verricht worden met (de hoeveelheid aan water van) één mudd, wat gelijk is aan één eenderde (1⅓) [ʿIraqi][3] ritl.[4]
Een individu moet zichzelf wassen met een hoeveelheid water ter grote van één saʿ[5] wat gelijk is aan vier mudds. Als de wassing afgerond kan worden met minder water dan (de voorgenoemde hoeveelheid), is dat acceptabel. Een vrouw moet haar haren los maken om zich na menstruele bloedingen[6] te reinigen, maar ze hoeft het na in seksuele onreinheid vervallen te zijn niet los te maken om zichzelf te reinigen, als zij de wortels van het haar nat kan maken. Allah weet het beter.

___________
[1] Er zijn drie verschillende overleveringen van ibn Hanbal overgeleverd over wanneer de voeten gewassen dienen te worden wanneer men rituele reinheid beoogd. Een overlevering duidt erop dat zij aan het einde van de kleine wassing (woedoh) gewassen worden. Een andere overlevering vermeld dat ze na de vervolmaking van de ghusl gewassen worden. De derde overlevering legt uit dat het niet uitmaakt of dat ze voor of na de ghusl gewassen worden. Ibn Qudamah concludeerde uit de derde wetsbepaling dat ibn Hanbal de drie ahadieth waarschijnlijk interpreteerde op de wijze dat al deze opinies betekenen dat het moment waarop de voeten gewassen dienen te worden niet de hoofdzaak is. De hoofdzaak is dat de voeten gewassen worden. (Al-Mughni, deel 1, pag. 160)
[2] Volgens een andere overlevering van ibn Hanbal kan de verrichting van zo’n ghusl niet de verplichting van woedoh voldoen, tenzij woedoh voor of na de ghusl ook verricht is. (Al-Mughni, deel 1, pag. 161)
[3] Ibn Qudamah vermeld in het commentaar dat één saʿ gelijk is aan vijf en eenderde (5⅓) Irakese ritl, duidend op dat Irakese ritl hetgeen is dat bedoelt wordt. (Al-Mughni, deel 1, pag. 163)
[4] Ibn Qudamah definieert Irakese ritl als gelijkwaardig aan honderdenachtentwintig en vierzevende (128 4/7) dirhams wat ook gelijk is aan negentig mithqals; en één mithqal is gelijk aan één en driezevende (1 3/7) dirhams. (Al-Mughni, deel 1, pag. 164)
[5] Een saʿ is gelijk aan vijf en eenderde (5⅓) Irakese ritl. Een saʿ is daarom gelijk aan vier (4) mudds, aangezien één mudd volgens de definitie van al-Khiraqi gelijk is aan één en eenderde (1⅓) Irakese ritl.
[6] Er is verschil van mening in de school over of dat een vrouw wel of niet haar haren los moet maken om zichzelf van menstruele bloedingen schoon te maken, middels het nemen van een rituele douche. Sommige Hanbalis houden de zienswijze aan van de verplichting dat te doen, terwijl anderen geloven dat het alleen aanbevelenswaardig is. (Al-Mughni, deel 1, pag. 166)

<– Tahara: Wat de grote wassing (Ghusl) vereist | Tahara: Tayammoem –>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=