Tayammoem

Hits: 0

Hei zei: Tayammoem kan ongeacht of men op een korte of lange reis is uitgevoerd worden wanneer het tijd is voor het gebed en nadat de reiziger gezocht[1] heeft naar water maar het niet heeft kunnen vinden. Het is wenselijk om tayammoem uit te stellen [tot aan het laatste moment van de gebedstijd]. (Desondanks), wanneer tayammoem aan het begin van de tijd (van het gebed) uitgevoerd is waarna vervolgens het gebed verricht wordt, dan is dit acceptabel, zelfs wanneer op een later tijdstip binnen de tijd van dat gebed water gevonden wordt.
Hij zei: Tayammoem wordt verricht door met beide handen eenmaal over schoon grond te vegen, dit (grond) is stof. De intentie hiervoor moet die van het voornemen zijn om het voorgeschreven gebed te verrichten. Dan worden het gezicht en beide handpalmen met de handen geveegd. Wanneer hij de handen strijkt op (een plaats) die niet schoon is, dan is de tayammoem ongeldig. Als hij een wond of een ernstige ziekte heeft, terwijl hij seksueel onrein is en voor zichzelf (gevaar) vreest wanneer er water wordt aangeraakt, dan moet hij het gezonde deel van zijn lichaam wassen en tayammoem verrichten voor het overige deel van het lichaam dat het water niet kon raken.
Nadat tayammoem verricht is kan het huidige gebed ermee verricht worden evenals de gemiste gebeden, onder voorwaarde dat ze verplicht zijn. (Het huidige) vrijwillige gebed kan ook verricht worden tot het tijd is voor het volgend verplicht gebed.
Hij zei: wanneer er angst is voor het gevaar van dorst dan kan hij het aanwezige beetje (drink-) water houden en tayammoem verrichten en het is niet nodig om het gebed te herhalen. Wanneer hij vergeet dat hij in een staat van seksuele onreinheid verkeerde en tayammoem verricht om (alleen) de (kleine) onreinheid weg te nemen, dan kan de tayammoem (voor beide) niet geaccepteerd worden.
Hij zei: Wanneer na het verrichten van tayammoem water beschikbaar wordt terwijl het gebed verricht wordt, dan moet hij het gebed stoppen[2] en woedoh verrichten; of de ghusl als men seksueel onrein is en vervolgens het gebed opnieuw verrichten.
Hij zei: Wanneer iemand die lijdt aan botletsel de spalk verbind, na rituele reinheid verkregen te hebben, zo lang als dat de spalken slechts verbonden zijn aan het breukdeel, kan hij vanaf die tijd bij ieder keer dat hij of zij in staat van onreinheid valt over de spalken vegen totdat zij verwijdert zijn.

______________
[1] Ibn abi Yaʿla bevestigt de authenticiteit van de overlevering waarop deze zienswijze gebaseerd is. Volgens ibn Qudamah is deze conditie gemaakt op basis van een wijd verspreide overlevering van ibn Hanbal. Daarentegen hangt abu Bakr de opinie aan dat het zoeken naar water geen voorwaarde is waardoor het zoeken niet verplicht is, daar hij niet weet waar het water te vinden is. De laatstgenoemde zienswijze is ook gebaseerd op een andere overlevering van ibn Hanbal. (Tabaqat, deel 2, pag. 78) (Al-Mughni, deel 1, pag. 174)
[2] Ibn Qudamah vermeld een andere overlevering van ibn Hanbal dat ibn Hanbal de zienswijze had dat zo’n iemand het gebed voort kon zetten ondanks dat water beschikbaar was gekomen, maar (hij) wijst er nogmaals op dat er nog een andere overlevering is dat erop duidt dat ibn Hanbal later deze opinie op heeft gegeven. Ibn Qudamah citeerde al-Marwazi (275H / 899 n. Chr.) zeggende: “Ahmad zei: Ik was gewoon te zeggen dat zo’n iemand het gebed kon voortzetten totdat ik ging overpeinzen nadat ik uitgevonden had dat de meeste ahadieth erop duiden dat hij of zij het gebed moet stoppen”. (Al-Mughni, deel 1, pag. 197)

<– Tahara: Het verrichten van de Ghusl na de seksuele onreinheid | Tahara: Het vegen over de Khoef –>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=