De eerste Athan voor het Vrijdagsgebed

Hits: 0

Vraag: is de eerste Athan (oproep tot het Gebed) voor Jumu3ah (Vrijdag) Bid3ah (innovatie in de religie)?

Antwoord: Het is authentiek overgeleverd dat de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam heeft gezegd: “Houdt vast aan mijn Sunnah (weg) en de Sunnah van de oprechte, rechtgeleide Kaliefen na mij, bijt erop met jullie kiezen (houdt er stevig aan vast)…” (Musnad Imam Ahmad, deel 4, pag. 126-127)

De Athan voor het Jumu3ah (Vrijdag) Gebed werd eerst uitgesproken toen de Imam (degene die het gezamenlijk gebed leidt) op de Minbar (preekstoel) zat gedurende de tijd van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam, van Abu Bakr en van ‘Umar radiAllaahu ‘anhum. Gedurende het Kalifaat van ‘Uthmaan toen het aantal mensen toenam – gaf ‘Utmaan het bevel dat een eerste Athan omgeroepen werd voor het Jumu3ah gebed. Aldus is het geen Bid3ah, vanwege de vorig genoemde bevel van het volgen van de weg van de Rechtgeleide Kaliefen.

De basisregel hierover is overgeleverd door al-Bukhari, al-Nasa3i, al-Tirmidhi, Ibn Maajah en abu Dawud en het woordgebruik is dit: Het is overgeleverd op gezag van ibn Shihab die zei dat al-Sa3ib ibn Yazin hem informeerde met: “De eerste Athan op Vrijdag was toen de Imaam op de Minbar (preekstoel) zat gedurende de tijd van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam, van abu Bakr en van ‘Umar radiAllaahu ‘anhum. Maar gedurende het Kalifaat van ‘Uthmaan, toen het aantal mensen toegenomen was, gaf ‘Uthmaan bevelen voor de derde Athan en werd het omgeroepen bij al-Zaura3 (een plaats in de markt van Madinah), en zo bleef het daarna voor altijd.” (Musnad Imam Ahmad, deel 3, pag. 450, Al-Bukhari, deel 1, pag. 219-220, Abu Dawud, deel 1, pag. 655, no. 1087, Al-Nasa3i, deel 3, pag. 100-101, no. 1392, Al-Tirmidhi, deel 2, pag. 392, no. 516 en Ibn Maajah, deel 1, pag. 359, no. 516)

Al-Qastalany in zijn commentaar op al-Bukhari zei over deze Hadith dat de extra Athan die ingevoerd werd door ‘Uthmaan aan het begin van de gebedstijd gegeven werd. Het werd de derde genoemd in de zin van dat het erbij kwam naast de Athan die omgeroepen wordt bij de aankomst van de Imaam en de Iqamah (oproep tot de start van het gebed). De Iqamah werd ook Athan genoemd, vanwege overwicht, omdat beide gewoonlijk verwijzen naar gebedsnotificatie. Toen het aantal Moslims toenam, heeft hij deze Athan erbij gedaan via zijn Ijtihaad (juridische inspanning in het afleiden van specialistische wettelijke regelgeving) en werd ermee ingestemd door alle Sahabah (Metgezellen), door stilte of het gemis van bezwaar; het werd daarom beschouwd als een stilzwijgende Ijmaa3 (concencus).

Moge Allaah ons succes schenken. Moge de vrede en zegeningen over onze Profeet Mohammed, zijn familie en Metgezellen zijn.

Het permanente comite voor Academisch onderzoek en Ifta

Chairman: Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
Deputy Chairman: Abdul-Razzaq `Afify
Member: Abdullah ibn Ghudayyan

Zie ook een andere fatwa (Arabisch): https://web.archive.org/web/20110130010914/http://www.binbaz.org.sa/mat/16403

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=