{Dit gaat over hoe shirk tot reïncarnatie kan leiden... [PDF]}

Normen en waarden?

Bismillah wa salatu wa salam ’ala rasulillah,

Asalaam ‘alaykum allemaal,

Ik hoop dat het goed met je gaat beste lezer en dat het ook goed gaat met jouw imaan (geloofspeil).

Ik vraag even aandacht voor het “normen en waarden” onderwerp. Wees vrij om het middels een reactie aan te vullen.

Ten eerste vraag ik mij af of “normen en waarden” statisch is, dus of het altijd en misschien zelfs overal in stand wordt gehouden? Ik zou zeggen: ja en nee.

Voorbeeld voor ja: de mens heeft sinds mensenheugenis de norm om wel of niet in één God te geloven (te aanbidden).

En nee: de mens in de moderne tijd is angstvallig geworden voor een spirituele gebedsgenezing (ruqya en nushra) en gaat liever naar de huisarts.

Dus voor een deel is het statisch en voor een deel niet. Toewijding bepaald hoe consequent er aan normen gehouden wordt; dus de waarde die men hecht aan bepaalde normen en dat zich in de harten van de mensen nestelt.

Terugkomend op de oudste norm die er bestaat en de belangrijkste, het wel of niet aanbidden van één God. Is het feit dat elk mens daaruit moet kiezen niet genoeg reden en bewijs dat de gelovige moslim een rationele keuze heeft gemaakt om één God (Allah swt) te aanbidden? Want de andere optie is om dat niet te doen, wat een armoedigere keuze is, omdat je daarmee of het veelgodendom beleid en jouw aanbiddingen over de vele afgoden moet verdelen. Of je beweert niets aan te bidden, wat betekent dat diegene zijn eigen ik met alle lusten en verlangens als superieur ziet en diegene dus eigenlijk zichzelf aanbid.

Wat men ook kiest, er is altijd sprake van een vorm van aanbidding. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wallahu a3lam

Wasalaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *