Waar is Allaah?

Hits: 0

Beantwoord door Shaykh Muhammad bin Saalih bin Muhammad ‘Uthaymeen 1926-2001 | 1347H-1421H rahimahullaah

De Nobele Shaykh werd gevraagd: Wat betreft de antwoorden van sommige van de mensen wanneer ze gevraagd worden: “Waar is Allaah?” dan beantwoorden zij dit met: “Allaah is overal aanwezig.” Of ze zeggen: “Hij is aanwezig.” Is deze type van beantwoording correct in deze algemene onbeperkte zin?

Antwoord: “Dit antwoord is vals en het is niet correct, niet in de onbeperkte zin en niet in de beperkte zin. Als een persoon gevraagd wordt: “Waar is Allaah?” Zou hij moeten zeggen “Boven de Hemelen.” net zoals de vrouw de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam beantwoorde toen hij salAllaahu ‘alayhi wa salam haar vroeg:

“Waar is Allaah?”

En zij zei hierop:

“Boven de Hemelen.”

Met betrekking tot degene die zegt: “Hij is aanwezig” en niet meer dan dit, dan is dit een vorm van het ontwijken van de vraag en een poging om er onderuit te komen. Wat betreft degene die zegt: “Waarlijk, Allaah is overal”, terwijl hij bedoelt dat Allaah zelf letterlijk overal is, dan is dit ongeloof (kufr), omdat dit een ontkenning is van wat bewezen is door de teksten. Sterker nog, het is zelfs ontkennen van de geregistreerde bewijzen, de intelectuele bewijzen en zelfs de natuurlijke aanleg, dat ons ertoe brengt te geloven dat Allaah, Verheven is Hij, Hoog boven alles is, en dat Hij verheven is boven de Hemelen, en gezeteld is over Zijn Troon.”

Al-Fataawaa Ash Shar’iyyah fil Masaa’il al’Asriyyah min Fataawaa ‘Ulamaa’ il Baladil Haraam, pp. 28-29.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=