De verschillende rollen van de Profeet صلى الله عليه وسلم‎

Hits: 5

Een noodzakelijke eigenschap van de zoeker naar de Maqasid al-Shari’a is om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende bedoelingen van de woorden en daden van de Profeet. De Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam had vele rollen die het verdiende om verwijzingen te zijn voor de statements en daden die bij hem vandaan kwamen. De geleerden die de Maqasid al-Shari’a zoeken moeten de hoedanigheid vaststellen waarop een statement of daad van de Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam was gebaseerd. De eerste persoon die bewust was van dit verschil en het in de praktijk bracht was de eminente geleerde Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, in zijn boek Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq. Hij wijde aan deze vraag een heel hoofdstuk onder de naam “De zesendertigste verschil tussen de gedragsregel van de Boodschapper van Allah salAllahu ‘alayhi wa salam als (1) Rechter (qada), zijn gedragsregel als (2) Vervaardiger van Juridische Uitvoeringsdecreten (fatawa) – welke niet anders zijn dan overdracht en verspreiding (tabligh) [van wat aan hem geopenbaard was] – en zijn gedragscode als (3) Hoofd van de Staat (imamah).

(Ibn ‘Ashur, Treatise on Maqasid al-Shari’ah, pag. 30)

De 12 hoedanigheden van de Profeet صلى الله عليه وسلم‎


Deze omvatten (1) wetgeving (tashri’), (2) het uitgeven van bindende adviezen (fatwa), (3) vonnissen (qada), (4) politiek leiderschap van de staat (imarah), (5) leiding (hady), (6) verzoening (solh), (7) advies aan hen die om zijn mening vragen (ishara), (8) raadgeven (nasiha), (9) spirituele verheffing van mensen (takmil al-nufus), (10) het onderwijzen van hoge en lofwaardige waarheden (ta’lim al-haqa-iq al-‘aliya), (11) disciplineren (ta’dhib) en (12) niet-instruerende gewone uitspraken (tajarrud ‘an al-irshaad).

(Ibn ‘Ashur, Treatise on Maqasid al-Shari’ah, pag. 34)


Mijn commentaar:

Ik vind het geen mensvriendelijke informatie. Ja3ni dat je elk punt in de shari3a moet doorgronden om te weten welke wijsheid erachter schuil gaat. Ik snap dat sommige en wellicht veel zaken voor de hand liggen, maar deze maqasid studie vind ik botsend met سمعنا وأطعنا, ja3ni we luisteren en gehoorzamen pas als we de hikma erachter kennen (in dit geval voor wat betreft de studie in maqasid al-shari3a. Denk ook aan het vegen aan de onderkant van de sok in plaats van de voetframe gedeelte. Het is anti salafiyyah om maqasid al-shari3a als studievak aan de massa te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=