Where is the body of Husayn radi Allaahu ‘anhu?

Hits: 0

Beantwoord door SHAYKH ‘ABD AL-‘AZEEZ BIN ‘ABDILLAH BIN BAAZ 1909-1999 | 1330H-1420H rahimahullah
Engelse bron:  http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=586

Vraag: De mensen uit Egypte beweren dat het hoofd van Husayn radi-Allaahu ‘anhu bij hen is – en de mensen uit Irak hebben een masjid die zij de mashad (altaar) van Husayn noemen, en ik ken de authenticiteit daar niet van. Waar kan het graf van Husayn gevonden worden, volgens de meest juiste uitspraken van de geleerden?

 

Antwoord: Husayn radi Allaahu ‘anhu werd vermoord in Irak in Muharram in het jaar 61H en zijn lichaam was in Irak begraven.

 

Wat de bewering betreft dat zijn hoofd verplaatst is naar Egypte en daar begraven, dan kennen wij daar geen basis voor – en voorzeker, enkele van de muhaqqiqeen (onderzoekers) van de mensen van kennis hebben dit verworpen.

 

Dat u hier niet van op de hoogte bent, doet u geen kwaad.

 

Wat voor u wettig gemaakt is – en andere dan u van de Moslims – is tevreden te zijn met hem en met de rest van de Metgezellen van de Profeet salAllaahoe ‘alayhi wa sallam – moge Allaah tevreden zijn met hen allen.

En bij Allaah is de tawfeeq. En moge de vrede en zegeningen met onze Profeet Muhammad zijn en met zijn familie en zijn Metgezellen.

 

Permanente Comité voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
Shaykh `Abdullah bin Ghudayaan
Shaykh `Abdullaah bin Qu`ood
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

 

Vraag 4 van fatwa no. 9123 pag. 100, Vol. 3 van de Fataawa van het Permanente Comité


Zijn moord was één van de grote rampen. De moord van al-Husayn en die van ‘Uthmaan voor hem, waren de twee grootste oorzaken voor fitnah in deze ummah, en hun moordenaars behoren tot de meest slechte schepselen bij Allaah. Toen zijn mensen radiAllaahu ‘anhu naar Yazid toe kwamen, eerde hij hen en begeleidde hen naar Medina. Het is overgeleverd dat hij Ziyaad vervloekte voor zijn moord, en hij zei:

“Ik behoorde tot de meest tevredenen van de groep mensen van Irak zonder de moord op al-Husayn.”

Maar hierbij heeft hij nooit enig berouw naar buiten gebracht voor zijn dood, niet in wraak over hem, niet in het zoeken van wraak voor hem. En dit is iets dat vereist was van hem, aldus beschuldigden de mensen van de waarheid hem voor het nalaten van deze vereiste, in optelling met andere zaken. En wat betreft zijn vijanden, zij hebben nog meer valse dingen over hem toegevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=