We blijven op het goede zolang onze geleerden de ouderen zijn…

Hits: 0

Vraag:

Ibn Qutayba (rahimahullâh ta’âlâ) heeft gezegd, toen hij ondervraagd werd over de uitspraak van Ibn Mas’ûd:
« De mensen zullen niet ophouden zich op het goede te bevinden zolang hun geleerden de ouderen zullen zijn en niet de jongeren. »

Daarna heeft hij dat uitgelegd door te zeggen:
« Degene wiens leeftijd gevorderd is, is voorbij het plezier van de jeugd en zijn opwinding, evenals zijn haast en zijn dwaasheid. »

Wie is Ibn Qutayba ? En wat bedoelde hij met het plezier van de jeugd en zijn opwinding?

 

Antwoord:

Ibn Qutayba behoort tot de bekende geleerden. Zijn uitspraak is waar, want ze komt overeen met de teksten. De oude geleerden hebben het meeste recht dat van hen de kennis wordt genomen. En dit omwille van de lange periode die ze hebben doorgebracht met het leren en verspreiden van de kennis. En ook omdat ze een leeftijd hebben bereikt waarop de onvoorzichtigheid, de dwaasheid en andere onder hetgeen het respect voor de kennis en het respect voor de mensen tegenspreekt, (van hen) weg zijn gegaan.Wat de jeugd betreft, zij zijn de jongeren die naar voren treden in de fatwa, het onderricht en de tafsir zonder kennis. Ze begaan dus fouten en vergissingen waarmee ze de mensen doen dwalen. De geleerden waarschuwen daartegen, daarom is het overgeleverd in een athar : « De zegening zit bij de groten, », d.w.z. degenen die een graad hebben bereikt in de kennis en een gevorderde leeftijd in de kennis en met de geleerden. En Allah weet best.

 

Shaykh Zayd al-Madkhalî (hafithahullâh)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=