Correct geloof in al-Qadar

Hits: 0

Beantwoord door Shaykh Muhammad Naasir-al-Deen al-Albaani 1914-1999 | 1332H-1420H rahimahullah

Vraag: De dichter Abul-Qaasim Ash-Shaabee schreef: ‘Als de mensen op een dag opleving willen, dan heeft al-Qadar (Goddelijke Voorbestemming) geen keus dan (om) antwoord te geven’.

Antwoord: Dit is een direct vorm van ongeloof. En het geeft aan dat de mensen ver zijn afgedwaald van de kennis. Zij zijn niet op de hoogte van wat is toegestaan en wat niet is toegestaan voor Allaah alleen, alsook hetgeen niet toegestaan is voor anderen dan Hem. Dit komt door achteloosheid – en het is van de factoren die ervoor gezorgd hebben dat deze dichter zoiets heeft gezegd. En sommige Arabische radio uitzendingen hebben deze uitspraak zelfs overgenomen als een lofzang voor Arabisch nationalisme!

De dichter verklaard: ‘Als de mensen op een dag opleving willen, dan heeft al-Qadar (Goddelijke Voorbestemming) geen keus dan (om) antwoord te geven’. Dus dit betekent dat al-Qadar onder de wil van de mensen is! En dit is tegengesteld aan de Woorden van Allah:

‘En jullie kunnen niet willen tenzij Allah het Wil, de Heer van de ‘Alamin (mensheid, djinn en alles dat bestaat)’ [Surah al-Takweer:29].

Oh Allaah, leid ons met degenen die U heeft geleid. En zorg er niet voor dat onze harten afdwalen na ons geleid te hebben. En verleen ons genade van Uzelf, waarlijk, U bent de Verlener.

[Al-Asaalah, Uitgifte #17]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=