De Qor’aan Afspelen (op Cassette) Zonder Ernaar Te Luisteren

Hits: 0

Door Shaych Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie (رحمه الله)

Vraag:

“In het geval dat er een recorder wordt aangezet en de recitatie van de Qor’aan wordt afgespeeld, maar sommige van de omringende mensen luisteren er niet naar omdat ze bezig zijn met tegen elkaar te praten, wat is de regelgeving betreffende dat zij niet naar de Qor’aan luisteren? Zijn deze mensen aan het zondigen of alleen degene die de Qor’aan afspeelt op de recorder?”

Antwoord:

“Het antwoord op deze zaak verschilt afhankelijk van de verschillende scenarios waarin de Qor’aan gereciteerd wordt van de recorder. Dus als het scenario een bijeenkomst van kennis is, gedenking en het reciteren van de Qor’aan, dan is het in deze situatie verplicht om er complete aandacht aan te geven. En wie dat niet doet is ongehoorzaam aan Allaah’s Uitspraak in de Qor’aan:

“En wanneer de Qor’aan wordt voorgedragen, luister er naar en wees stil, opdat u barmhartigheid moge ontvangen.” [Soeraah Al-A’raaf 7: Vers 204]

En als het geen bijeenkomst van kennis is, gedenking en recitatie van de Qor’aan, maar eerder, een normale bijeenkomst, zoals wanneer een persoon thuis werkt, of studeert, of onderzoekt, dan is het in deze situatie niet toegestaan voor deze persoon om de recorder aan te zetten en de volume van de recitatie omhoog te zetten zodat het geluid de oren bereikt van de andere mensen in het huis of bijeenkomst. Dit omdat, in dit scenario, deze mensen niet verantwoordelijk zijn voor het luisteren naar de Qor’aan, sinds ze niet bijeengekomen zijn voor die gelegenheid. Degene die verantwoordelijk wordt gehouden is degene die het volume op de recorder verhoogt heeft en ervoor zorgt dat iedereen het hoort. Dit is omdat hij de mensen belast en hen dwingt de Qor’aan te beluisteren in een situatie waarin ze niet voorbereid zijn om dit type van luisteren te doen.

Het meest gelijkende voorbeeld dat wij kunnen geven is wanneer iemand van ons over straat loopt en de geluiden hoort van de boter-handelaar en de falafel-verkopers, net zoals de degene die deze opgenomen cassettebandjes verkoopt. Dus het geluid van de Qor’aan vult de straat, en waar je ook gaat hoor je het geluid. Dus zijn deze mensen die op de straat lopen, iedereen op zijn eigen weg, verantwoordelijk en (zijn zij) vereist om stil te blijven voor deze Qor’aan die gereciteerd word op een andere plek dan de juiste? Nee, eerder degene die verantwoordelijk wordt gehouden is alleen de persoon die de mensen belast door hen het geluid van de Qor’aan te laten horen, of hij het doet voor zaken of omdat hij de mensen hun aandacht wil krijgen of voor welk materialistisch gewin dan ook waarvoor hij het doet.

Dus in die zin behandelen zij de Qor’aan, vanuit een bepaald perspectief, zoals muziek instrumenten, zoals vermeld staat in sommige ahadieth[1]. Dus ze verkrijgen hiermee een kleine winst met Allaah’s Verzen door middel van deze methode, hetgeen verschilt met de methode die door de Joden en Christenen zijn gebruikt, over wie Allaah zei:

“Zij verkregen met de Ayat van Allaah een kleine winst.” [Soeraah At-Tawbah 9: Vers 9]

Bron: Kayfa yajibu ‘alaynaa an Nufassir al-Qur’aan (pg. 17-19)
Vertaald door: Ridouan van der Steenhoven

http://web.archive.org/web/20071214062116/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_qor_aan_afspelen_op_cassette_zonder_er_naar_te_luisteren-2013.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=