De verovering tijdens het bewind van Yazid

Hits: 0

We hebben de dood van Yazid bereikt maar wat overblijft om genoemd te worden is dat Oqba bin Nafe, de oprichter van de stad Qairwan (hedendaags noord-centraal Tunesië), Noord Afrika had verlaten en naar Amir Muawiya radiAllaahu ‘anhu in Damascus was gegaan en zijn beklag deed tegen Muhajir. Amir Muawiya radiAllaahu ‘anhu beloofde hem naar Noord Afrika te sturen als de bevelhebber. De dood nam zijn beslag over Amir Muawiya radiAllaahu ‘anhu nog voor hij zijn verplichting kon vervullen. Onmiddellijk na het worden van Kalief, stelde Yazid Oqba aan als bevelhebber, en stuurde hem naar Noord Afrika. Oqba bereikte Qairwan, arresteerde Abul Muhajir en gooide hem in het gevang. De reden was dat Abul Muhajir, tijdens zijn bewind hem onrechtmatig probeerde te lasteren door hem te misbruiken. In die staat van gevangenschap kwam Abul Muhajir om het leven, maar voordat hij stierf waarschuwde hij hem op te passen voor een pas bekeerde Berber moslim genaamd Kusaila. Het was Abul Muhajir die hem overtuigd had over de Islam en hij kende zijn natuur en gewoonten, hij was zeker dat doordat Oqba hem gevangen had genomen, Kusaila, als hij daar de mogelijkheid toe had zeker wraak zou nemen. Oqba gaf niet veel aandacht eraan en hij liet hem leider zijn van een deel van zijn leger. In 62 AH riep Oqba zijn zonen en (vertelde) zijn laatste wens en testament, (hij) zei tegen hen: Ik ga op de weg van Allaah voor Jihaad en ik wens vurig het martelaarschap te verkrijgen.’ Toen liet hij Zuhair bin Qais Balwi achter met een klein leger ter bescherming van Qairwan en vertrok hij met een leger van de mujahideen naar het westen. Daar was een confrontatie met het Romeinse leger in de stad van Baghana. Na een scherp gevecht, trokken de Romeinen zich terug. Nogmaals bevochten de Romeinen hen bij de stad van Arba en ook dat gevecht verloren zij. Na het zien van de opwaartse golf aan Moslim overwinningen sloten ze een alliantie met de Berbers die nog niet tot de Islam waren overgegaan. Dit grote leger van Romeinen en Berbers stonden klaar tegen het kleine Moslim leger. Na een bloedige strijd, behaalden de Moslims een beslissende overwinning. Uiteindelijk vochten zij de laatste strijd met de Romeinen bij de stad van Tanger waar de Romeinse gouverneur zichzelf overgaf aan Oqba bin Nafe. Oqba gaf hem zijn vrijheid zonder enige schade aan de stad te berokkenen en trok verder. Hij veroverde het gehele gebied van Marokko en hij kwam (tot) aan de kust van de Atlantische Oceaan aan. Na het bereiken van de kust rende hij zijn paard de zee in en zei:

‘O Allaah! Als deze zee niet mijn weg doorkruist had zou ik verder gestreden hebben op Uw weg tot aan het einde van de wereld.’

Martelaarschap van Oqba

Oqba dacht erover terug te keren naar Qairwan. Heel Noord-Afrika bevond zich binnen de Islamitische overwinningen. Op zijn terugreis verdeelde hij zijn leger in verschillende delen en stuurde hen apart weg en een deel bleef bij hem. Onderweg bereikten zij een plaats waar geen water aanwezig was. Zij begonnen om te komen van de dorst en Oqba maakte een du’a bij Allaah. Zijn paard begon met zijn hoeven op de grond te trappen en er kwam verbazingwekkend precies vanuit dezelfde plek een fontein voort. Allen dronken zij naar hartenlust bevredigend. Het werd bekend als ‘Ma-ul-fars’ (het water van de ruiters) en het is nog steeds bekend onder die naam. Toen hij vertrok met zijn kleine regiment en Hatuza bereikte, wilden de Romeinen en de Berbers, na het zien van zijn kleine regiment vechten, ook al hadden zij zich al aan hem overgegeven. Kusaila die met Oqba was nam voordeel uit de situatie, hij verliet hem en sloot zich aan bij de Romeinen, zijn landgenoten bemoedigend, en hij leidde een groot leger in de aanval en omsingelde het kleine regiment. Het handjevol aan Moslims trokken hun zwaarden uit de scheden en trokken erop uit om hun vijanden te doden. Zij doodde een groot aantal Romeinen en Berbers en maakten een stapel aan dode lichamen en toen vielen zij een voor een als martelaren, en Oqba bin Nafe’s verlangen naar martelaarschap werd uiteindelijk vervult…

Bron: History of Islam deel 2, blz. 89-91

http://web.archive.org/web/20071217111426/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_verovering_tijdens_het_bewind_van_yazid-1743.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=