De Droom van Imaam Ahmad

Hits: 0

Bron: Foundations Of The Sunnah, by the Imaam of Ahlus-Sunnah & the Subduer of Innovations Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rahimahoellaah), hoofdstuk één (blz 74-75) en (blz 94-98)
Vertaald vanuit het Engels

Hier is een klein stuk vertaald vanuit het engelse boek “Foundations Of The Sunnah” van Imaam Ahmad. In dit stuk kun je lezen over de droom die Imaam Ahmad rahimahoellah had in zijn cel.

Het Leven en de Beproevingen van Imaam Ahmad

Betreft de Beproeving met betrekking tot de Quraan

(blz 74-75)
Het gezegde dat de Quraan is geschapen was geinnoveerd door Bishr al-Mareesee,en door deze innovatie heeft de Khaleefah ar-Rasheed gezworen dat als hij Bishr oppakt, hem zal vermoorden. Desondanks heeft de Khaleefah al-Ma’moon theologisch retoriek (kalaam) gestudeerd en was aanwezig bij enkele hoofden van de Mu’tazilah die deze gezegde aantrekkelijk bij hem maakte, totdat hij het aannam en de mensen erna uitnodigde en zette het proces (al-Mahnah) op.

Degenen die weigerden deze bevestiging aan te nemen werden gedreigd met gevangenschap. Hierdoor stemde alle mensen toe behalve vier: Imaam Ahmad, Muhammad ibn Nooh, al-Qawaareeree en al-Hasan ibn Hammaad Sajjaadah. De laaste twee stemde toe en Imaam Ahmad en Muhammad werden hierdoor gevangen genomen.

Imaam Ahmad bleef volhouden dat “De Quraan het woord van Allaah is en is niet geschapen”. Imaam Ahmad heeft hierdoor veel geleden en vele beproevingen moet doorstaan tijdens zijn gevangenschap.

(blz 94-98)

Wanneer al-Mu’tasim zag dat hij zei, ‘Laat hem,’daarna kwam ibn Abee Duwaad naar hem en zei, ‘O Ahmad , zeg in mijn oor:’De Quraan is geschapen,’zodat ik je misschien kan redden uit de handen van de khaleefah.’Dus Imaam Ahmad zei tegen hem, “O ibn Abee Duwaad , zeg in mijn oor:’De Quraan is het Woord van Allaah, het is niet geschapen,’zodat ik je kan redden van de bestraffing van Allaah, de Machtige en Verhevene.”Al-Mu’tasim zei daarna, ‘zet hem in de gevangenis.’

Sulaymaan zei, ‘Hij werd vervoerd naar de gevangenis en de mensen vertrokken dus ik vertrok ook met hun. Toen de volgende dag aanbrak, kwamen de mensen (via de deur van al-Mu’tasim) dus kwam ik met hun en stond voor de stoel. Vervolgens verscheen al-Mu’tasim en ging op de stoel zitten en zei, ‘Breng Ahmad ibn Hanbal.’Dus werd hij gebracht en toen hij voor hem stond zei al-Mu’tasim tegen hem, ‘Hoe verbleef je in je cel gedurende nacht, O zoon van Hanbal!?’

Hij zei, “In goedheid en alle Lof is toe te schrijven aan Allaah.” Al-Mu’tasim zei,’O Ahmad, ik zag een droom gisteren.’Hij zei. “En wat heeft u gezien, O Ameerul-Mu’mineen?” Hij zei,”Ik zag in mijn droom alsof er twee leeuwen me benaderde en zij wilde me in stukken scheuren. En daarna verschenen er twee engelen en weerden ze van me af. Zij gaven mij een boek en zeiden tegen me, ‘Dit geschreven (stuk) is de droom dat Ahmad ibn Hanbal zag in zijn cel.’Dus wat is het wat je hebt gezien, O zoon van Hanbal?’

Vervolgense keek Ahmad al-Mu’tasim aan en zei,”O Ameerul- Mu’mineen, is het boek met met jou?” Hij zei, “Ja, en toen ik opstond, las ik wat erin stond.’

Vervolgens zei Ahmad tegen hem, “O Ameerul- Mu’mineen, ik zag alsof het de Dag des Oordeels was bevestigd en aslof Allaah de eerste en de laatste ( van de mensen) had verzameld in één enkele vlakte en Hij riep hen op voor de afrekening. Terwijl ik stond, werd ik naar voren geroepen, dus liep ik naar voren totdat ik voor Allaah stond de Machtige en Verhevene en Hij zei tegen mij, ‘Ahmad waarvoor werd je geslagen?’ Ik zei, “Wegens de Quraan.”Hij zei, “En wat is de Quraan?” Ik zei, “Uw Woorden O Allaah, behoren tot U”, Hij zei, ‘Vanwaar (motiveer en ) zeg je dit?” Ik zei, ‘O Heer, ‘Abdur-Razzaaq heeft het me verteld.” Vervolgens werd ‘Abdur-Razzaaq naar voren geroepen, totdat hij voor Allaah werd gebracht , de Machtige en Verhevene, en Hij zei tegen hem”Wat zeg jij over de Quraan, ‘O ‘Abdur-Razzaaq?”

Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Hij zei, Ma’mar heeft het me verteld.’ Dus M a’mar werd naar voren geroepen en hij werd gebracht totdat hij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Hij zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan, O Ma’mar?’

Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Hij zei, ‘Az-Zuhree heeft het me verteld.’ Dus Az-Zuhree werd naar voren geroepen en hij werd gebracht totdat hij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Hij zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan, Az-Zuhree?’

Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Hij zei, ‘’Urwah heeft het me verteld.’ Dus ’Urwah werd gebracht en Hij zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan?’ Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Hij zei, ‘’Aa’ishah de dochter van Aboo Bakr as-Siddeeq, heeft het me verteld.’

Dus ’Aa’ishah werd naar voren geroepen en zij werd gebracht totdat zij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Hij zei tegen haar, ‘Wat zeg jij over de Quraan, O ’Aa’ishah?’ Zij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Zij zei, ‘Uw Profeet Muhammad sallallahoe ‘alayhi wa sellem heeft het me verteld.’

Hij zei, ‘Vervolgens werd Profeet Muhammad sallallahoe ‘alayhi wa sellem, naar voren geroepen en hij werd gebracht totdat hij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Hij zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan, O Muhammad?’ Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar (motiveer en) zeg jij dit? Dus Profeet Muhammad sallallahoe ‘alayhi wa sellem zei, ‘Jibreel heeft het me verteld.’

Dus Jibreel, werd naar voren geroepen en hij werd gebracht totdat hij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Hij zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan, O Jibreel?’ Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar is dit tot jou gekomen? Hij zei,’Zo heeft Israafeel het me verteld.’

Dus Israafeel werd naar voren geroepen en hij werd gebracht totdat hij voor Allaah stond, de Almachtige en Verhevene en Allaah de Verhevene zei tegen hem, ‘Wat zeg jij over de Quraan, O Israafeel?’ Hij zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ dus Allaah zei,’Vanwaar is dit tot jou gekomen? Hij zei,Ik zag dat in de Lawhul-Mahfooz (Welbewaard Paneel, waarin alles dat door Allaah bepaald en geschapen is bewaard wordt).’

Dus de Welbewaard Paneel werd gebracht en stond voor Allaah, de Almachtige en Verhevene en Hij zei, ‘O Lawh, wat zeg jij over de Quraan?’ En het zei,’Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U,’ Daarna zei Allaah de Verhevene,’Vanwaar is dit tot jou gekomen? Vervolgens zei de Lawh, ‘Zo heeft de Qalam ( de Pen) het op me geschreven.’

Daarna werd de Pen gebracht totdat het voor Allaah, de Almachtige en Verhevene, stond, vervolgens zei Allaah, de Almachtige en Verhevene,tegen het, ‘O Qalam, wat zeg jij over de Quraan?’ De Qalam zei, ‘Uw Woorden, O Allaah, behoren tot U.’Dus Allaah zei,’Vanwaar is dit tot jou gekomen?’

De Qalam zei – U dicteerde en Ik schreef.’

Vervolgens zei Allaah, de Almachtige en Verhevene, ‘De Qalam heeft de waarheid gesproken. De Lawh heeft de waarheid gesproken. Israafeel heeft de waarheid gesproken. Jibreel heeft de waarheid gesproken. Muhammad heeft de waarheid gesproken. ‘Aa’ishah heeft de waarheid gesproken. ‘Urwah heeft de waarheid gesproken. Az’Zuhree heeft de waarheid gesproken. Ma’mar heeft de waarheid gesproken. ‘Abdur-Razzaaq heeft de waarheid gesproken. Ahmad heeft de waarheid gesproken. De Quraan is Mijn Woord, het is niet geschapen.’

Sulaymaan as-Sijzee zei,’Al-Mu’tasim stortte zich op dat wat hij hoorde en zei, ‘Jij hebt de waarheid gesproken, O zoon van Hanbal.’Daarna toonde al-Mu’tasim berouw, en gaf opdracht dat de halzen van Bishr al-Mareesee en Ibn Abee Duwaad worden geslagen en Ahmad ibn Hanbal te eren en hij verleende hem een titel, maar (Ahmad) onthield zich daarvan. Hij werd bevolen om naar zijn huis te worden gebracht en werd gebracht.’

http://web.archive.org/web/20071217105528/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_droom_van_imaam_ahmad-2741.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=