Regels Omtrent Een Bevalling Door Een Arts (mannelijk)

Hits: 0

Vraag: Wat zijn de regels omtrent een man die de bevalling van een kind van een vrouw ondersteund?

Antwoord: Het aspect van het brengen van een vrouw naar het ziekenhuis zodat zij een kind kan baren, moet niet de mening met zich meebrengen dat het geheel toegestaan is. Veeleer moeten er wat beperkingen en voorwaarden aan gesteld worden.

Als een vrouwelijk arts, met haar kennis en ervaring, ziet dat deze zwangere vrouw niet in staat is om een natuurlijke bevalling te ondergaan en dat zij een operatie of operatieve ingreep nodig heeft, dan moet zij in dit geval naar het ziekenhuis gebracht worden. Maar in het geval dat de geboorte natuurlijk is, is het niet toegestaan voor haar om het huis te verlaten om naar het ziekenhuis te gaan alleen om een baby ter wereld te brengen die op natuurlijke wijze ter wereld gebracht kan worden. Maar als deze vrouw gedwongen is om naar het ziekenhuis te gaan, dan moet er geen mannelijke dokter aangsteld worden om de baby ter wereld te brengen. Maar in het geval dat een vrouwelijke arts niet gevonden kan worden, zit er geen kwaad in als de mannelijke arts haar behandelt, want dat behoort tot de aspecten van extreme noodzaak. Het is eerder verplicht dat een mannelijke arts het kind ter wereld brengt, als er geen vrouwelijke arts aanwezig is en de zwangere vrouw in een situatie verkeerd waarin zij gevaar loopt.

Dit antwoord is afgeleid uit twee principes van de beginselen van Usool-ul-Fiqh, welke zijn:

1. Zaken van noodzaak maken het verbodene toegestaan, en
2. Een noodzaak wordt bepaald naar gelang haar omvang

De algemene regel is dus dat een vrouw haar huis niet mag verlaten, behalve als het een noodzaak is. Dit is verklaard in Saheeh Al-Bukhaaree. Toen Allah’s woorden werden geopenbaard:

En blijft in jullie huizen en vertoont jullie niet zoals vroeger in al-Jaahiliyyah (de Tijd van Onwetendheid). Soerat al-Ah-zaab [33:33] (Waarop) de Profeet, sallAllahu ‘aleyhi wa sallam, zei: ‘Allah heeft het voor jullie (vrouwen) toegestaan om erop uit te gaan voor jullie noodzakelijkheden. [Al-Asaalah, Uitgifte #3]

http://web.archive.org/web/20071215025152/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/regels_omtrent_een_bevalling_door_een_arts_m-331.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=