Geen Athaan Of iqamah Voor De Vrouw

Hits: 0

Vraag: Is het toegestaan voor vrouwen om de Athaan en de iqaamah voor het gebed te verrichten of niet?

 

Antwoord: Nee. Het is voor de vrouw niet wettig gemaakt om de Athaan noch de iqaamah om te roepen, betreffende haar gebed. Dit (de Athaan & iqaamah) behoort alleen tot de zaken van de mannen. Wat betreft de vrouwen, dan is er geen enkel voorschrift voor hen om de Athaan noch de iqaamah om te roepen. Veeleer, bidt zij zonder de Athaan noch de iqaamah. Ook is het aan haar dat zij let op de tijd (van het gebed) en dat zij khushu’ (nederigheid) heeft en (dat zij) zich onthoudt van het friemelen tijdens het gebed, hetzelfde geldt voor de man. Dan is het aan de vrouw om vrees/eerbied te hebben en haar zicht te richten op de plek waar zij zal neerknielen. Daarenboven moet het friemelen vermeden worden in het gebed, niet met de handen noch met iets anders dan dat. Aldus is dit de manier van de Soennah voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En bij Allaah ligt het succes.

 

Al-Jaami’u lilfataawa Al-Mar-atul Muslimah (li-Ashaabil Fadeelatil ‘Ulamaa)


Vraag: Wanneer vrouwen bijeenkomen om te bidden moeten zij dan de Iqama doen?

Antwoord: ‘Als zij de iqamaah doen kan dat geen kwaad. Als zij dat niet doen, kan dat ook geen kwaad. De iqamaah en de Athaan zijn alleen verplicht voor mannen.

Shaych Mohammed Ibn Saalih al-‘Othaymien


Vraag: Zijn de athaan en de iqaamah verplicht voor de vrouwen of is het enkel aanbevolen?

Antwoord: We hebben velen keren gezegd dat met betrekking tot regels en hun definitie de Sharee’ah gelijkelijk geldt voor zowel de man en de vrouw. De Profeet, sal-Allahu ‘aleyhi wa sallam, heeft gezegd:

‘Voorwaar, de vrouwen zijn de tweelingen van de mannen’

Dus er is geen verschil in de Sharee’ah regels met betrekking tot het gebed, het vasten, de wassing, de hajj enzovoort. Dus alles wat verplicht is gesteld voor de mannen is evenzo verplicht gesteld voor de vrouwen, behalve daar waar een uitzondering bestaat. Gebaseerd hierop, zal de regel algemeen blijven (ten opzichte van zowel de man als de vrouw) tenzij er een specifieke regel bestaat.

Vraag: (Dus) bedoelt u dat het verplicht is voor hen (de vrouwen?)

Antwoord: Alles wat Allaah heeft verplicht voor de man, is (evenzo) verplicht voor de vrouwen, en alles wat Hij heeft verboden voor de man, heeft Hij (evenzo) verboden voor de vrouwen, en alles wat hij heeft toegestaan voor de mannen is (evenzo) toegestaan voor de vrouwen, behalve waar de tekst (van de Quraan en/of de Sunnah) anders heeft aangegeven. Zo is zijde bijvoorbeeld verboden voor de mannen, maar de tekst (van de Quraan en/of de Sunnah) heeft aangegeven dat het is toegestaan voor vrouwen.

Shaykh al-Albaanee
al-Haawee min Fataawa ash-Shaykh al-Albaanee – Page 184

Bron: http://web.archive.org/web/20080323031947/http://www.fatwa-online.com/fataawa/worship/prayer/0050807.htm

http://web.archive.org/web/20071214025445/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/geen_adhaan_of_iqamah_voor_de_vrouw-445.html


Over de regelgeving van de Adhaan en de Iqaamah voor de individu

Vraag: Ik bid de verplichte gebeden soms individueel, kijkend naar de afwezigheid van een moskee dicht bij mij. Is het verplicht voor mij om de Adhaan en de Iqaamah te verrichten voor elk gebed of is het toegestaan dat ik bid zonder athaan of zonder iqaamah?

Antwoord: De Soennah is dat je de Athaan en de iqaamah verricht. Wat betreft het verplicht te stellen, daarin is een meningsverschil tussen de mensen van kennis.

Maar het is verplicht voor jou om te bidden in de groep wanneer jij de mogelijkheid daartoe hebt. Dus wanneer jij een groep vindt of de oproep hoort in een moskee dicht bij jou dan is het verplicht voor jou om de (oproep van de) moe’adhdhien te beantwoorden, en dat jij aanwezig bent met de groep. Dus als jij de oproep niet gehoord hebt en er is geen moskee bij jou in de buurt dan is het de Soennah dat jij de Athaan en de iqaamah verricht.

En het is reeds bevestigd van Abie Sa`eed (moge Allaah tevreden met hem zijn) dat hij zei tegen een man:

Wanneer je bij jouw kudde bent of in jouw weiland, roep dan op tot het gebed en verhef jouw stem met de oproep, want ik hoorde de Boodschapper van Allaah (Vrede en Zegeningen van Allaah zij met hem), zeggen:

Geen boom of steen of iets hoort de weerklank van de stem van de moe-adhhin behalve dat hij voor hem getuigt op de dag der opstanding.

Wallaahoe Walieyoet-Tawfieq

Shaych Bin Baaz

http://web.archive.org/web/20071215111330/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/adhaan_bij_elke_gebed_of-634.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=