De Methodiek In Het Lezen Van De Quraan

Hits: 0

Biesmiellah Walhamdoelielah wassalaam ‘ala Rasoelielah waba’d,

Dit zijn een aantal Fatawaa van Shayg Saleh Al-Fawzaan uit zijn “Moentaqaa” die betrekking hebben tot de Quraan. Moge Allah ons van diegene laten zijn die naar het Woord luisteren, en daarna het beste ervan volgen. Amien

Walhamdoelielahie Rabbie Al-‘alamien.

1. Is het verplicht om je richting de Qibla te wenden wanneer je (de Quraan) reciteert ?

Men zou zich naar de Qibla moeten wenden, omdat het reciteren onder aanbidding valt. En het aanbevelingswaardig om je bij de aanbiddingen te richten naar de Qibla. Als dit mogelijk is, dan is het iets wat de recitatie vervolmaakt, en als men zich niet richting de Qibla wendt, dan schuilt er hier geen kwaads in.

2. Is het beter om uit de moeshaf te reciteren of uit het hoofd ?

Als men niet in het gebed is, dan geniet het reciteren uit de moeshaf de voorkeur, omdat men dan nog dichterbij de perfectie (van het reciteren) en uit het hoofd leren komt. Als het geval echter is dat het reciteren uit het hoofd, beter voor hem is doordat hij dan beter onthoudt en meer ghoesjoe? krijgt, dan reciteert hij het uit het hoofd.

Wat betreft het reciteren in het gebed, dan geniet het uit het hoofd reciteren de voorkeur, omdat in het dragen van de moeshaf extra werk ligt, en zo ook in het omdraaien van de bladzijdes, en zo ook in het kijken naar de letters. Hij zal ook niet in staat zijn om zijn rechterhand op zijn linkerhand te leggen wanneer hij in het gebed staat. Wij zijn dus van mening dat degene die bidt uit het hoofd zou moeten reciteren en niet uit een moeshaf.

We zien dat sommige mensen die achter de Imaam bidden, een moeshaf dragen, en zo de Imaam volgen in zijn recitatie. Men zou dit niet moeten doen, met de genoemde redenen (als argumentatie). Het is tevens ook niet nodig om de Imaam te volgen in zijn recitatie. Ja, als de Imaam niet sterk is in het onthouden en hij zegt tegen iemand die achter hem bidt: Bidt achter mij, en volg mij in mijn recitatie. Als ik dan een fout maak moet je mij verbeteren? Hier schuilt geen kwaad in (het dragen van de moeshaf).

Wassalla Allahoe ‘ala Nabieyiena Mohammed wa ‘ala Aaliehie wasahbiehie wasaliem

http://web.archive.org/web/20071215111350/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_methodiek_in_het_lezen_van_de_quraan-554.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=