Is wedden (Ar-Rihaan) halaal of haraam?

Hits: 0

Antwoord: Als de weddenschap alleen aansprakelijk is op één partij, dan wordt dit verwezen als een ji’aalah (beloning/prijs), en er is geen enkel probleem hiermee. Bijvoorbeeld, een persoon zegt tegen een ander: Jij en ik zullen gaan racen en als jij me verslaat, zal ik je dat en dat geven. Echter, als ik jou versla, dan ben je me niks verplicht. Eveneens, als de prijs wordt toegekend door een derde partij, dan is het ook halaal. Echter, als de weddenschap aansprakelijk is op beide partijen, dan verklaren de meerderheid van de geleerden het haraam te zijn. En zij beschouwen het als een vorm van gokken. Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah en zijn student hebben echter een uitzondering gemaakt aan deze regel door de type van weddenschap dat helpt in jihaad of helpt om iemand in kennis te laten toenemen. Ibnul-Qayyim heeft gezegd, Ridderschap bestaat uit twee soorten; de ridderschap van de zwaard of de ridderschap van kennis, en wie dan ook niet deelneemt aan deze vormen van ridderschap of degenen die zich ermee bezighouden er niet mee te helpen, dan is hij net als een last op de mensheid. Dus Ibnul-Qayyim en zijn shaykh (Ibn Tayymiyyah) zeggen dat het is toegestaan voor twee partijen om te wedden met elkaar op kwesties van kennis die ondubbelzinnig en duidelijk gebaseerd zijn op de Qur’aan en de Sunnah, en kwesties die het lichaam versterken met betrekking tot jihaad, en hun argumenten zijn erg sterk. Zijn haalden als bewijs aan de toelaatbaarheid van twee partijen om te wedden met elkaar met betrekking tot een kwestie die het lichaam versterkt voor jihaad, het verhaal van de Profeet en Rukaanah. Hij (Rukaanah) was een sterke man die door niemand kon worden verslagen in een worstel partij. Dus op een dag onmoette hij de Profeet sall Allahou ‘alayhi wa sellem en hij zei tegen hem, Wil je met me worstelen Vervolgens zei de Profeet sall Allahou ‘alayhi wa sellem  Ja, ik wil met jou worstelen. Dus zei hij, Wie dan ook van ons wint, zal een schaap krijgen. Vervolgens zei de Profeet sall Allahou ‘alayhi wa sellem,  Ik accepteer (de uitdaging). Dus de Profeet sall Allahou ‘alayhi wa sellem worstelde tegen hem en won de eerste, tweede en derde keer. (Ash-Shaykh Al-Albaanee (rahimahoellaah) kwalificeerde de hadeeth hasan in zijn boek Ghaayataal-Maraam (pq.378)). Vandaar dat Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah en Ibnul-Qayyim zeggen dat wedden is toegestaan op kwesties die iemand helpt bij het vechten in jihaad zoals doel-oefening en die het lichaam versterken. Net als, het wedijveren op kwesties die te maken hebben met algemene principes is ook toegestaan en zij halen als hun bewijs aan de weddenschap die Aboo Bakr as-Sideeq maakte met de Quraysh over wie de overwinnaar zal worden. Dus hij wedde dat de Romeinen de Perzen zullen verslaan met een periode van drie jaar. Vervolgens toen de Profeet sall Allahou ‘alayhi wa sellem hierover hoorde, zei hij tegen hem, ?Waarom voeg je niet meer jaren eraan toe (i.e. aan de weddenschap)? Omdat Hij de Verhevene zegt :

“De Romeinen zijn overwonnen. In het nabijgelegen land, en na hun nederlaag zullen zij overwinnen. In enkele jaren. Aan Allaah behoort het bevel voordien en nadien. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen.” [Soerah De Romeinen (Ar-Roem) (30) ;2-4]

En het woord bid3 (enkele) ligt ergens tussen drie en negen. Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah heeft bovendien bevestigd dat deze hadeeth (van het wedden) niet is afgeschaft zoals sommige beweren. Dus het is toegestaan voor twee partijen om te wedden op wat het lichaam versterkt of om het verstand te ontplooien voor kwesties van kennis, en wat er buiten dit valt, dan is het niet toegestaan om erop te wedden.

Als een aanvullende profijtvolle punt, Imaam Ibnul-Qayyim was gevangen gehouden door As-Subkee, moge Allaah hem vergeven, vanwege zijn mening over deze kwestie. Dus schreef hij een grote boek getiteld; Al-Furooseeyatul-Kubraa (De grote Ruiterij) en hij vermelde daarin meer dan honderd bewijzen waar hij de redelijkheid van zijn mening te kennen geeft.

Bron: A Variety of Comprehensive Questions on Modern-Day Issues

http://web.archive.org/web/20071215021808/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/wedden-606.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=