De wijsheid achter meervoudige huwelijken

Hits: 0

Door Shaykhah Umm Abdillaah al-Waadi’iyyah hafidahallaah (Dochter van Shaykh Muqbil rahimahoellaah)

Uit Naseehatee li Nisaa-e

De wijsheid achter meervoudige huwelijken:

1. – Meervoudige huwelijken zorgen voor een toename aan nakomelingen.

De profeet (sallallaahu alayhi wa sallam) heeft gezegd: Trouw en krijg nakomelingen, want voorwaar ik zal de grootste Oemmah hebben met jullie.

2. – De vrouw kan ziek zijn waardoor het voor haar onmogelijk is om kinderen te krijgen.

Dus wat is dan beter, haar scheiden of met haar blijven en trouwen? Wat is beter? Dat hij bij zijn vrouw blijft zonder kinderen of dat hij trouwt? Het antwoord: Het is beter om bij haar te blijven en te trouwen.

3. – Wanneer de vrouw postnatale bloedingen heeft of menstruatie.

Het is mogelijk dat hij niet in staat is om genoegen te nemen of het aanvaarden van één vrouw, waardoor hij in Haram (het verbodene) kan vervallen. De oplossing voor dit probleem is het huwelijk.

4. – De vrouw kan een bepaalde tekortkoming hebben.

Het is beter dat hij trouwt en niet van haar echtscheiden.

5. – Ze kan ernstig ziek zijn.

Het is beter dat hij trouwt en niet van haar echtscheiden. Het is mogelijk dat hij geduldig blijft, maar hij zou zich niet moeten weerhouden en zich overbelasten.

6. – Meervoudige huwelijken verenigen verschillende families met elkaar.

Zoals Hij, de Verhevene stelt:

En Hij is het Die de mens uit water heeft geschapen en hem verwanten heeft gegeven door afstamming en huwelijk; uw Heer is Almachtig. [25:54]

7. – Het is noodzakelijk dat de vrouw iemand heeft die zorg draagt voor haar behoeften, aan haar besteed en dergelijke.

Door meerdere huwelijken kan de echtgenoot hier allemaal aan voldoen, en de kennis ligt bij Allaah, de Verhevene.

http://web.archive.org/web/20071215021021/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_wijsheid_achter_meervoudige_huwelijken-279.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=