Het Meest Gezegende Huwelijk Is De Meest Sobere

Hits: 0

Overdrijving in bruidsschatten en huwelijksfeesten zijn allemaal in conflict met het islamitisch voorschrift, omdat het meest gezegende huwelijk het meest sobere is; en hoe meer de uitgaven afnemen, hoe meer de zegeningen toenemen.

In de meeste gevallen is dit een zaak die op vrouwen van toepassing is, omdat het de vrouwen zijn die hoge huwelijksschatten (mahr) opleggen aan hun mannen. Evenzo de overdrevenheid op huwelijksfeesten is één van de zaken welke het islamitisch voorschrift verboden heeft, en het is inbegrepen in de Woorden van Allaah de Verhevene, in hoofdstuk 7 vers 31, wat betekent:

O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding tijdens het gebed en het rond gaan om de Ka’abah, en eet en drinkt en verkwist niet. Voorzeker, Hij houdt niet van hen die vraatzuchtig zijn (al-Musrifoen).

Wij moeten in overeenstemming met het islamitisch voorschrift zijn en een persoon zou niet de grenzen moeten overschrijden en ook niet buitensporig zijn, omdat Allaah subhanahu wa ta’aala, Meest Verheven, buitensporigheid heeft verboden.

Wat betreft hetgeen dat gezegd is over de huwelijksreis, dan is het kwalijker en verwerpelijker, omdat het imitatie is van ongelovigen, en er een groot hoeveelheid aan bezit in verspilt wordt.

Het veroorzaakt ook verlies in veel geloofszaken, vooral wanneer het wordt uitgegeven in niet-islamitische landen, doordat zij terug keren met gedragingen en gewoonten die schadelijk zijn voor hen en de gemeenschap. Deze zaken zijn de oorzaken voor bezorgdheid (angst) in de Moslim gemeenschap. Dit geldt niet wanneer zij op reis gaan om ‘Omrah te verrichten of naar Medina (Nabawiyyah) gaan.

Shaykh Muhammad bin Salih al-‘Uthaymeen
Fatawa Islamiyah- ;Het boek over het Huwelijk; Deel 5, pag. 300

http://web.archive.org/web/20071215022633/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_meest_gezegende_huwelijk_is_de_goedkoopste-276.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=