Ibn Qayyim: Hoe de harten misleid worden door Fitan (beproevingen)

Hits: 0

والفتن التي تُعرَض على القلوب هي أسباب مرضها, وهي فتن

En de Fitan die de harten raakt, daardoor worden zij ziek,


وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات, وفتن الغي والضلال, وفتن المعاصي

En dit zijn de Fitan van de Lusten (al-Shahawaat) en de Fitan van de Twijfelachtigheden (al-Shubuhaat), en de Fitan van de (verdraaide) Misleiding (al-Ghayy) en de Dwaling (al-DDallaal), en de Fitan van de Overtredingen (al-Ma3aassi)

 

والبدع, وفتن الظلم والجهل: فلأولى توجب فساد القصد والإرادة

En de Nieuwlichterij (al-Bida3), en de Fitan van de Onderdrukking (al-Dhulm) en de Onwetendheid (al-Djahl): Ten eerste zorgt het voor de verwaarlozing van het Streven (al-Qassd) en de Wens (al-iraada)


والثانية توجب فساد العلم والإعتقاد

Ten tweede zorgt het voor de verwaarlozing van de Kennis (al-‘ilm) en de Geloofsovertuigingen (al-i’tiqaad)

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, 1/16, إمام إبن قيمBron: Ighaathatu Lahfaan fee Massaayid al-Shaytaan, deel 1, blz 16, Imaam ibn Qayyim رحمه الله تعالى١٠٤٧ – عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل
الصحيحة ٩٢٧

Vertaling: Abu Hurayrah zei dat de Boodschapper van Allāh صلى الله عليه و سلم zei: een man is op het geloof van zijn gezelvriend laat eenieder van jullie daarom uitkijken wie hij vergezelt.


Waar komt het verdriet vandaan?

Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah zei:

Men raakt opgescheept met zorgen en wordt belast en krijgt verdriet vanuit twee kanten:

De eerste: Het verlangen naar het wereldse en daar happig op zijn..

En ten tweede: te weinig doen in de daden van al-Birr (getrouwheid) en gehoorzaamheid.

(‘Uddat al-Saabireen: 256)

Bron: https://twitter.com/aboe_ayyoub/status/859855978950537216


[4256] Muslim bin abī Bakra narrated that his father said: “The Messenger of Allāh صلى الله عليه وسلم said:

 

‘There will be a tribulation in which the one who is lying down will be better than the one who is sitting, and the one who is sitting will be better than the one who is standing, and the one who is standing will be better than the one who is walking, and the one who is walking will be better than the one who is running.’

 

He said: ‘Yā rasūlullāh, what do you enjoin me to do?’

 

He said:

 

‘Whoever has camels, let him go and stay with his camels, and whoever has sheep, let him go and stay with his sheep, and whoever has land, let him go and stay on his land.’

 

He said: ‘What about the one who does not have any of that?’

 

He said:

 

‘Let him take his sword and strike its edge on a rock, then let him escape if he can.’” (Sahīh)

 

Source: Sunan abu Dāwūd, 4/492-493, The book of tribulations…., Chapter 2. The prohibition of participating in the tribulation, darussalam

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=