Het totale verbod op het hulp vragen aan de Jinn

Hits: 0

Fatwas of the Permanent Committee>Group 2>Volume 1: `Aqidah>Ruqyah and amulets>Using jinn to diagnose an evil eye

V 7: Wat is de regelgeving op het zoeken van hulp van de Jinn (schepsels geschapen van vuur) in het uitzoeken van de ‘Ayn (afgunstige oog) of toverspreuken [i.e., wie het heeft uitgesproken en wat voor vorm het is]? Is het toegestaan om een Jinn te geloven die een persoon bezet heeft in wat hij zegt over tovenarij en ‘Ayn, en op basis daarvan een actie te ondernemen?

A: Het is niet toegestaan om de hulp van de Jinn te zoeken bij het uitvinden van wat het probleem is en hoe het behandeld wordt, omdat het hulp zoeken van de Jinn Shirk (deelgenoten aan Allaah toekennen in zijn Goddelijkheid of in aanbidding) is. Allaah (Verheerlijkt is Hij) zegt, ‘En waarlijk, er waren mannen onder de mensheid die schuilen bij de mannen onder de Jinn, maar zij (jinn) vermeerderden hen (mensheid) in zonde en overtreding. [72:6] Allaah (Verheerlijkt is Hij) zegt ook, En op de Dag waarop Hij allen bijeen zal brengen (en zeggen): “O gemeenschap van jinn! Velen hebben jullie van onder de mensen misleid,” en hun Auliyâ (vrienden en helpers) van onder de mensen zullen zeggen: “Onze Heer! Wij zijn elkander van voordeel geweest, maar nu hebben wij onze vastgestelde tijd bereikt welke U voor ons heeft toegekend.” Hij (Allaah) zal zeggen: “Het Vuur is jullie bestemming, jullie zullen daarin voor altijd verblijven, tenzij wat Allaah zal willen. Voorzeker jouw Heer is Alwijs, Alwetend.” [6:128] De betekenis van ‘Wij zijn elkander van voordeel geweest’ is dat mensen de jinn vereren, aan hen overgeven, en hulp van hen zoeken, en de Jinn
(Part No. 1; Page No. 93)
bedienen hen door te doen wat zij willen en hen te brengen waar ze om vragen. Dit omvat hen te informeren over de soort van ziekte en zijn oorzaken. Jinn kunnen achter dingen komen wat mensen niet kunnen, maar zij kunnen leugens vertellen omdat zij niet vertrouwd kunnen worden, en het is niet toegestaan om ze te geloven.

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta’
Member Member Deputy Chairman Chairman
Bakr Abu Zayd Salih Al-Fawzan `Abdul-`Aziz Al Al-Shaykh `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=