Oprechtheid tegenover de leider

Hits: 0

Beantwoord door Shaykh Saalih bin Fawzaan bin ‘Abdillaah Al-Fawzaan hafidahullah
Engelse bron: http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=14


Vraag:
Hoe moet iemand oprechtheid vertonen aan de leider, in overeenstemming met de Sharee’ah?

Antwoord: Oprechtheid aan de leiders bestaat uit het volgende: Het smeken voor hun rechtvaardigheid en standvastigheid, daar het van de Soennah is om smeekbede voor de Moslimleiders te verrichten, met name in tijden waarin de smeekbede beantwoord wordt en de plaatsen waarin er gehoopt wordt dat de smeekbede verhoord wordt.

Al-Fudayl bin ‘Iyaad zei: Als ik een smeekbede had die verhoord zou worden, dan zou ik (een) smeekbede verrichten voor de leider.Dit is omdat in de verbetering van de leider de verbetering van de gemeenschap ligt, en in de corruptie van de leider de corruptie van de gemeenschap ligt.

En van oprechtheid naar de leiders, is het tot stand brengen van de verplichtingen die zij toewijzen aan de medewerkers. En van oprechtheid naar hen, is hen te informeren over fouten en slechtheden die zich in de samenleving voor doen, terwijl zij daar niet van op de hoogte zijn. Dit moet echter privé gedaan worden tussen degene die adviseert en zij (de leiders). Niet het advies dat verricht wordt ten overstaan van de mensen of op de preekstoelen, want dit brengt vijandigheid tussen de leiders en de geleide (de burger).

Het is geen oprecht advies dat een persoon spreekt over de fouten van de leiders op de preekstoel of op een stoel tegenover de mensen, dit komt het voordeel niet ten goede, veeleer doet dit het kwaad nog meer toenemen. Oprecht advies is dat je de leider persoonlijk moet contacteren of door te schrijven of via degene die hen kunnen contacteren en jouw advies in privé, tussen jou en hen, over kunnen brengen. En ook behoort het niet tot oprecht advies dat wij bekritiserend schrijven over hen en het onder de mensen verspreiden en zij dan zeggen (dat) dit tot oprecht advies behoort. Nee! Dit is van het tentoonstellen (van hun fouten) en van die zaken welke kwaad teweeg brengt, en de vijanden goed doet, en het zijn de mensen van begeerten die in deze zaken en wegen vervallen.

Al-Ijaabaat al-Muhima fee Mashaakil al-Muthlima, by Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=