Ahlul Kitaab zijn Kufaar

Hits: 0

Beantwoord door SHAYKH ‘ABD AL-‘AZEEZ BIN ‘ABDILLAH BIN BAAZ 1909-1999 | 1330H-1420H rahimahullah
Engelse bron: http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=584


Vraag:
Is het toegestaan een Jood of een Christen als kaafir (ongelovige) te beschouwen?

 

Antwoord: Het is voor een Moslim toegestaan om te zeggen dat een Jood of een Christen een kaafir is, omdat Allaah hen met deze kenmerk beschreven heeft in de Qor-aan. En dit is bekend bij de persoon die de Qor-aan overpeinst. Hier komt Zijn – de Meest Verhevene – uitspraak vandaan:

 

Voorwaar, zij die ongelovig zijn (aan de geloof Islam, de Qor-aan en Profeet Muhammad salAllaahoe ‘alayhi wa salam) van onder de mensen van het Boek (Joden en Christenen) en al-Mushrikun (de polytheïsten) zullen in het Vuur van de Hel verblijven. Zij zijn de schadelijkste van de schepselen. [98:6][1]

 

En de mensen van het Boek zijn de Joden en de Christenen.

 

Voetnoot:

 

[1] Vertaler: Het is verplicht te geloven in het Gezantschap van de Profeet (Muhammad salAllaahoe ‘alayhi wa salam). Overgeleverd door abu Hurairah radiAllaahu ‘anhu, dat de Boodschapper van Allaah salAllaahoe ‘alayhi wa salam zei: Bij Hem (Allaah) in Wiens Hand de ziel van Muhammad is, er is niemand van onder de Joden en Christenen (van de huidige volken) die over mij hoort en dan sterft zonder te geloven in de Boodschap waarmee ik gezonden ben (i.e. Islamitisch Monotheïsme) maar hij zal tot de verblijvers van het Vuur behoren. (Sahih Muslim, het Boek van Geloof, Vol. 1, Hoofdstuk no. 240) Zie ook de verzen [3:85] en [3:116]. (The Noble Quran, Taqiudeen al-Hilali, Muhsin Khan)

 

Blijvend Comité voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
Shaykh `Abdullah bin Ghudayaan
Shaykh `Abdullaah bin Qu`ood
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

Vraag 2 van fatwa no. 4252 blz. 143, Vol. 2 van de Fataawa van het Blijvend Comité

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=