De Quraan leren…

Hits: 0

De Imaam, Mohammed Naser-edinne Al-albany becommentarieert in zijn boek “Silsilatoe al-ahaadieth as-Sahieha” (hadiethnr: 1173) hadieth die is overgeleverd door Abdoe Abdier-Rahmaan as-Soelamie door Oethman Ibn ‘Affaan, in marfoe’ vorm: ((De beste onder jullie zijn degenen die de Quraan leren en het aan anderen leren))

En in deze hadieth is een verwijzing naar het leren van de Quraan, en dat de beste leraren, de leraren van Quraan zijn, en dat het beste is wat een persoon kan leren, is de Quraan te leren. Was het maar zo dat de studenten van de kennis dit zouden weten, want er zit een geweldig profijt in. En één van de beproevingen die om zich heen hebben geslagen in deze tijd, is dat veel uitnodigers of beginnende studenten zich uitgeven voor de da’wah, – fatwah – het beantwoorden van vragen van de mensen, terwijl hij niet eens soera al-Fatieha juist kan reciteren met haar juiste klanken. Hij spreekt de س als een ص en de ط als ت en de ذ als een ز en de ثals een س. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat zij eerst de Quraan zouden memoriseren, zodat zij de verzen goed kunnen uitspreken, en het laten dienen als bewijzen in hun vermaningen, lezingen en uitnodigingen.

Je ziet hem zich bezig houden met het authentiek of zwak verklaren van (a-hadieth), het weerleggen van geleerden, en je hoort hem altijd over zaken praten die boven zijn niveau zijn, hij zegt dan: “Mijn mening is zo…en ik zeg….mijn uitspraak in dat vraagstuk…..en de meest correcte opinie is bij mij zo…”

En wat verbazingwekkend is, is dat zulke personen het nooit hebben over vraagstukken waar overeenstemming over is. Maar altijd – behalve degenen die Allah heeft gebarmhartigd- spreken zij over vraagstukken waar verschil over is, zodat ze daarover kunnen discussiëren, en als het te moeilijk wordt kiest hij één van de uitspraken. We zoeken toevlucht bij Allah tegen ar-Riyaa, en het er van houden om jezelf te laten zien. En ik adviseer mezelf op de eerste plaats en deze personen op de tweede plaats dat het beste waarmee de student van de kennis mee begonnen is, het memoriseren van de Quraan is, omdat Allah Ta’alaa heeft gezegd:

{فذكر بالقرآن من يخاف وعيد}

[Soera Qaaf, vers 45]

En moge de vrede en zegeningen met de Profeet Mohammed zijn, zijn familie en vrienden.

[Einde citaat]

http://www.alalbany.net/misc/misc007.php
http://web.archive.org/web/20080408010607/http://selefieforum.nl/vb/showthread.php/de_quraan_leren-2921.html


 

Ik wil graag deze hadith met jullie delen die ik net tegen kwam in een Fatwa van Shaykh ‘Uthaymeen rahimahoellaah:

Een persoon die stottert wanneer hij de Koran leest en het moeilijk vindt, krijgt twee beloningen. (Muslim, no. 798)

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهِ شاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ

Wa salaam

Bismillaahi Rahmaani Raheem,

Ik kwam er zojuist nog “één” tegen uit een fatwa van Shaykh bin Baaz rahimahoellaah:

De persoon die bedreven is in de Koran is met de eerbaren, vromen en rechtvaardige schrijvers (in de hemel). Wat betreft de persoon die de Koran leest, terwijl het moeilijk voor hem is en terwijl hij stottert, hij heeft twee beloningen. (Al-Bukhari no. 4937, Muslim no. 798)

الْما هِرُ بِا لْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهِ شاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ

Hayaakumullaah

Wa salaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=