De rente en het ruilen en…

Hits: 0

Hij zei: Verschil in hoeveelheid is niet toegestaan in zaken die gemeten of gewogen kunnen worden zo lang ze van dezelfde soort zijn. Wanneer ze van verschillende soorten zijn dan is verschil in hoeveelheid alleen toegestaan wanneer (de ruil) van hand tot hand gedaan wordt en ruilhandel is niet toegestaan op kredietbasis. Verschil in hoeveelheid is toegestaan in zaken die niet gemeten of gewogen kunnen worden zo lang de ruil van hand tot hand gedaan wordt, maar op krediet is ruilhandel niet toegestaan.[1]
Verse dadels worden niet geruild voor droge van dezelfde soort behalve in het geval van ʿAraya (verkoop).[2] Wat gebaseerd is op meting kan niet geruild worden voor iets van dezelfde soort in termen van gewicht en ook wat gebaseerd is op gewicht kan niet geruild worden voor iets van dezelfde soort in termen van meting. Alle dadels zijn van dezelfde soort, hoewel ze er in verschillende vormen zijn. Tarwe en gerst behoren tot verschillende soorten.[3] Alle vleessoorten behoren tot dezelfde soort. Aldus is het niet toegestaan een vorm van vers vlees te ruilen voor een ander.[4] Het is toegestaan[5] ze te ruilen op basis van hetzelfde gewicht wanneer het volledig opgedroogd is. Het is ook niet toegestaan vlees voor een dier te ruilen.[6] Wanneer specifiek goud voor zilver gekocht wordt voor de ogen van iedereen en er vervolgens een defect gevonden wordt bij wat er gekocht is, dan heeft de koper de keuze om het terug te brengen of het te houden, zo lang het materiaal dezelfde dagwaarde behoudt en het defect [niet][7] van buiten de soort is; [en de koper wordt (alleen) voor het verlies als gevolg van het defect gecompenseerd]. Wanneer niet-specifiek goud voor zilver gekocht wordt en er vervolgens een defect gevonden wordt bij wat er gekocht is, dan heeft de koper recht op ruil (voor puur goud) zo lang het defect niet van buiten de soort[8] is zoals het bevlekken van goud en de dofheid van zilver. Desalniettemin, indien het defect van buiten de soort is, dan is de ruil ongeldig. Er is geen ruilhandel wanneer zowel de verkoper als de koper uit elkaar gaan voordat de ruil van hand tot hand gedaan is.
De ʿAraya verkoop die door de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم is toegestaan, is zodanig dat een palmboom dat minder dan vijf wusuqs (aan verse dadels op de palmboom) draagt, wordt gedoneerd aan een persoon die het naar schatting verkoopt voor droge (geplukte) dadels aan degene die ze graag vers eten.[9] Echter, de ruilhandel is ongeldig wanneer de koper de dadels laat drogen.[10] Allah weet het beter.[1]
Er zijn vier verschillende overleveringen over ruilhandel op basis van krediet in zaken die niet gemeten of gewogen kunnen worden. 1.) Het is verboden. Dit is de zienswijze van al-Shafiʿi. 2.) Het is alleen verboden voor alle rijkdom dat voor dezelfde soort geruild wordt. Dit is de zienswijze van abu Hanifah. 3.) Het is alleen verboden voor wat tegen dezelfde soort geruild wordt met verschil in hoeveelheid. 4.) Het is verboden voor alle rijkdom dat tegen elkaar geruild wordt, ongeacht of het van dezelfde soort is of niet. (Al-Mughni, deel 4, pag. 10-11)

[2] Dit is ook de zienswijze van Malik en al-Shafiʿi en ook abu Yusuf en al-Shaybani. Volgens abu Hanifah is het toegestaan. (Al-Mughni, deel 4, pag. 12)
ʿAraya: enkelvoud; ʿAriyyah is een palmboom die de eigenaar aan een behoeftige persoon toekent om zijn fruit gedurende een jaar te eten. ʿAraya verkoop was toegestaan omdat een behoeftige man bij wie de seizoen voor verse dadels aantreed terwijl hij geen geld heeft waarmee hij ze kan kopen voor zijn huishouden, noch enige palmbomen heeft waarmee hij ze kan voeden, maar nog wel wat droge dadels over heeft van zijn voedsel, die komt naar de eigenaar van de palmbomen en vraagt hem het fruit van een palmboom of twee palmbomen aan hem te verkopen en geeft de overgebleven droge dadels voor dat fruit, aldus was het toegestaan met betrekking tot deze fruit indien minder dan vijf wusuq. (Laoust, Precis, pag. 96)

[3] Dit is ook de zienswijze van al-Shafiʿi en de rationalisten. Volgens een andere overlevering van ibn Hanbal behoren ze tot dezelfde soort. De laatste zienswijze wordt aangehangen door Malik. Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, deel 4, pag. 139-140)


[4] (D) Dit is ook volgens één van de twee opinies van al-Shafiʿi. Volgens een andere overlevering dat aangehangen wordt door abu Bakr, abu Yaʿla en abu Hanifah, zijn vleessoorten van verschillende soorten. Volgens een derde overlevering, wat de zienswijze is van Malik, zijn ze van vier verschillende soorten: vlees van grazend vee, vlees van wilde dieren, vlees van vogels en vlees van zeedieren. Aldus is het toegestaan de ene soort te ruilen voor de andere, met verschil in hoeveelheid en niet op basis van hetzelfde gewicht. (Tabaqat, deel 2, pag. 91. Al-Mughni, deel 4, pag. 23-24)


[5] In de tekst van ibn Qudamah staat: <Het is toegestaan>. Ibn Qudamah wijst er in zijn commentaar op dat al-Khiraqi de ruil van de ene vlees voor de andere alleen verkiest op voorwaarde van volledige uitdroging. (Al-Mughni, deel 4, pag. 24. Tabaqat, deel 2, pag. 91)

[6] Er is geen onenigheid in de Hanbali school dat zo’n ruil niet toegestaan is wanneer het een dier betreft van dezelfde soort als van het vlees. Dit is ook de zienswijze van Malik en al-Shafiʿi. Volgens abu Hanifah is het absoluut niet toegestaan. (Al-Mughni, deel 4, pag. 27)

[7] Zie (Al-Mughni, deel 4, pag. 33).

[8] (D) Dit is ook de zienswijze van al-Khallal en abu Yusuf en al-Shaybani. Het is ook volgens één van de twee opinies van al-Shafiʿi. Volgens abu Bakr, wat ook de zienswijze is van abuHanifah en volgens de tweede opinie van al-Shafiʿi, heeft de koper geen recht op een ruil. (Tabaqat, deel 2, pag. 91-92. Ibn Qudamah, al-Mughni, deel 4, pag. 35-37)


[9] De legitimiteit van de ʿAraya verkoop is de zienswijze die de meeste geleerden hebben, met inbegrip van Malik en al-Shafiʿi. Volgens abu Hanifah is de verkoop ervan niet toegestaan. (Al-Mughni, deel 4, pag. 45)

[10] Volgens al-Shafiʿi is het niet ongeldig. Een andere overlevering van ibn Hanbal duidt op dezelfde zienswijze. (Al-Mughni, deel 4, pag. 50)

Bron: Mukhtasar al-Khiraqi

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=