Awliyaa-e Shaytaan

Hits: 2

Shaykh ibn Taymiyyah rahimahullaah:

Onder de verschillende soorten polytheïsten, die van de bewoners van Arabië, India, Turkije, en Griekenland, en anderen zijn individuen die zich zeer veel inspannen bij het zoeken naar kennis, zichzelf disciplinerend en in toewijdingen, maar zij volgen niet de profeten, noch geloven zij in de boodschappen die door de profeten gebracht zijn, noch geloven zij hen in de informatie welke zij hebben overgebracht van Allaah de Verhevene, noch gehoorzamen zij hen in de geboden die zij overdroegen. Zulke mensen zijn geen gelovigen, en geen bondgenoten van Allaah. De duivels (shayateen) kleven zich aan zulke mensen vast, en komen naar hen toe opdat zij de mensen versteld doen staan met bepaalde mysterieuze handelingen. Zij, met de hulp van hun shayateen kunnen wonderbaarlijke prestaties uitrichten wat eigenlijk tovenarij (sihr) is. Zij zijn niets meer dan een soort tovenaar of waarzegger waarover de shayateen neerdalen, daar Allaah zei:

[Zal ik jullie (O mensen!) meedelen tot wie de shayateen neerdalen? * Zij dalen neer tot elke zondige lasteraar. * Zij luisteren scherp (naar de duivels en die geven door wat zij van de Engelen gehoord hebben van het Ongeziene) en de meeste van hen zijn leugenaars.] Soerat al-Shoe’araa-e [26:221-223]

Dit gaat allemaal gepaard met het onthullen van geheimen en wonderbaarlijke prestaties, maar zijn geen volgers van de profeten. Zij zullen uit noodzaak altijd moeten liegen, en hun helpers van onder de shayateen zullen ook tegen hen liegen. Ook moet er in hun handelingen iets verricht worden wat zondig en verdorven is. Het kan een vorm van shirk zijn, onderdrukking, obsceniteit (vuile praatjes), of overdadigheid of innovatie in aanbidding.

Vanwege deze overtredingen, komen de shayateen die zich aan hen hebben verbonden naar hen toe, zij zijn dus de bondgenoten van de duivel geworden, en zijn niet van de bondgenoten van Allaah. Allaah zei:

[En wie zich voor de gedenking van de Erbarmer blind houdt (i.e. deze Qor-aan en de aanbidding van Allaah), voor hem maken Wij een duivel die een qareen (kameraad) voor hem is.] Soerat al-Zoekhroef [43:36]

Bron: al-Furqaan van Shaykh al-Islaam ibn Taymiyyah rahimahullaah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=