Deze religie (Islam) is heel makkelijk

Hits: 0

Een voorbeeld van vaststaande Shari’a doelen is wat afgeleid kan worden uit de aanwijzingen in de Koran die vaak voorkomen, zoals “vergemakkelijking” (taysir). Allah zegt:

…Allah wenst gemak voor u en Hij Wil niet de dingen moeilijk voor u maken… [2:185]

De nadruk die uitgedrukt wordt met de zin: “en Hij Wil niet de dingen moeilijk voor u maken…” na de zin “…Allah wenst gemak voor u” maakt de bijbetekenis van deze vers dichtbij die van een expliciete en eenduidige betekenis.

Hieraan kunnen we de volgende verzen toevoegen:

…en (Hij) heeft u in de godsdienst geen moeilijkheid opgelegd… [22:78]

…onze Heer! Belast ons niet zoals U degenen die vóór ons waren hebt belast (Joden en Christenen); onze Heer! Belast ons niet met meer dan waarvoor wij de kracht hebben het te dragen… [2:286]

…Allah weet dat jullie jezelf misleiden en heeft Zich daarom tot jullie gewend (jullie berouw aanvaard) en vergaf jullie. Heb nu dus seksuele relaties met hen en zoek hetgeen Allah voor jullie heeft verordend (nageslacht)… [2:187]

Allah wenst het (de last) te verlichten voor jullie… [4:28]

We kunnen hier ook een aantal overleveringen aan toevoegen, waarin de Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam heeft gezegd:

“Ik was naar de mensen gezonden met de milde, tolerante, Ware Religie (hanafiyyah samha).” (Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol 1, pag. 236 en vol. 5, pag. 266. Bukhari, Adab al-Mufrad. Tabarani, al-Mu’jam al-Kabir, hadith 7868, vol. 8, pag. 216)

“Verricht (goede) daden die binnen jouw capaciteit liggen.” (Sahih Bukhari, Tahajjud, hadith 1151. Sahih Muslim, Salat al-Musafirin, hadith 782. Al-Hasan ibn Mas’ud al-Baghawi, Sharh al-Sunnah, vol. 4, pag. 40)

“Deze religie is heel makkelijk en brengt geen moeilijkheid met zich mee.”(Sunan al-Nasa’i, Emaan, hadith 5034, vol. 8. Sahih Bukhari, Emaan. Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol 5, pag. 69)

Zijn instructie aan Mu’ad en abu Musa al-Ash’ari toen hij salAllahu ‘alayhi wa salam ze naar Jemen stuurde:

“Maak de dingen gemakkelijk voor de mensen en maak dingen niet moeilijk voor hen. Wees vriendelijk en mild met de mensen en wees niet hard voor hen en breng de mensen goed nieuws en verwerp hen niet.” (Sahih Bukhari, Maghazi, hadith 4341 en 4342 en 4344 en 4345)

En ook zijn uitspraak:

“Jullie zijn gezonden om de dingen gemakkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken.” (Sahih Bukhari, Wudu, hadith 220. Sunan Abu Dawud, Taharah, hadith 380, vol 1)

Daarom is de thematische gevolgtrekking (istiqra) dat het vergemakkelijken van dingen (taysir) één van de hogere doelen is van de Shari’a.


(Ibn ‘Ashur, Treatise on Maqasid al-Shari’ah, pag. 56-57)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=