Ahloes-Soennah zijn de Selefieyoon en de Selefieyoon zijn geen hizb

Hits: 0

Wie zijn Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah?

En daarom begaat diegene een fout die zegt Ahloes-Soennah wal Jamaa’ah bestaan uit drie: Salafyoen, Ash’ariyoen en Maturidyoen. Dit is fout. En hoe kunnen zij samen Ahloes-Soennah genoemd worden terwijl zij met elkaar ikhtilaaf (onenigheid) hebben. Wat is er buiten de waarheid behalve dwaling? En hoe kunnen we hen Ahl-as-Soennah noemen terwijl ze elkaar weerleggen? Dit is niet mogelijk, tenzij zij die tegenstellingen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, dan wel. Als dit (laatste) niet het geval is, dan moet… dan is er geen twijfel aan dat één van hen Ahloes-Soennah is.

Wie is dat dan? Is het al-Ash’arijah, as-Selefiejah of al-Maaturidiejah? Laten we dat bekijken: Wie in overeenstemming is met de Soennah, dan is hij iemand van de Soennah (saahibusoennah Lett.: eigenaar van de soennah) en iemand die tegenstrijdig is aan de Soennah, dan is hij niet iemand van de Soennah (saahib soennah). Duidelijk? Dus wij zeggen: as-Selef, zij zijn Ahloes-Soennah wal Jamaa’ah. Het is absoluut niet correct om iemand anders daarmee toe te schrijven. En woorden worden begrepen naar gelang van hun betekenis. Dus laten we kijken… hoe kunnen we iemand die de Soennah tegenstrijdig is Ahloes-Soennah noemen? Dit is niet mogelijk. En hoe kunnen we dus over hen zeggen, dat zij één firqah (sekte) zijn, terwijl ze het oneens met elkaar zijn, dat ze toch bij elkaar horen. Waar is de idjmaa’ (eensgezindheid, overeenstemming)? Ahloes-Soennah wal Jamaa’ah zijn dus de Selef. Bedoelen we daarmee de Selef in de betekenis van tijd of in de betekenis van geloof? (We bedoelen daarmee) de Selef in de betekenis van geloof. Zelfs de laatkomer tot aan de Dag der Wederopstanding, als hij op dezelfde weg zit als de Profeet en zijn Metgezellen, dan is hij Selefie.

Dus wie is Ahloes-Soennah wal Jamaa’ah dan? Corrigeer mij of vertel mij wanneer ik het goed heb. “Ahl-us-Soennah wal Jamaa’ah zijn de Selefiyoen en de Ash’aryoen en de Maturidieyoen?” Fout! Fout? Daarom, Ahl-us-Soennah wal Jamaa’ah zijn slechts zij die vasthouden aan hetgeen de Profeet en zijn Metgezellen op zaten, en diegene die hen tegenstrijdig is, is hen tegenstrijdig (khalaf).

Mohammed bin Saalih al-‘Otheymien

Ahloes-Soennah zijn de Selefieyoon en de Selefieyoon zijn geen hizb

Bron: https://web.archive.org/web/20070106155815fw_/http://www.spubs.com:80/sps/sad/mp3.cfm?scn=dl&LeID=32

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=