Ahloel-Bid’ah

Hits: 0

4. Het gebod op het haten van Ahloel-Bid’ah
…Aboel-Jowza rahimahullaah heeft gezegd: ‘Ik heb liever apen en varkens als mijn buren dan dat een van hen (i.e. Ahloel Hawaa) mijn buren zijn!’ (Overgeleverd door Al-Laalekaa’i in Oesoel I’tiqaad Ahloes-Soennah hadieth nr. 231, en door Ibn Battah al-‘Oekboerie 1/43)

5. Het gebod op het ontwijken van Ahloel-Bid’ah
Salaam rahimahullaah zei: ‘Er kwam een man (van Ahloel-Bid’ah) naar Ayyoeb as-Sikhtiyaanie toe en zei: ‘Ik wil je over een woord vragen?’ Ayyoeb liep weg en zei met een wijsende vinger: ‘Nee, en zelfs geen halfwoord!’ (Overgeleverd door Al-Laalekaa’i in Oesoel I’tiqaad Ahloes-Soennah hadieth nr. 259, en door Al-Aadjorrie in Ash-Sharie’ah en Ibn Batta in Al-Iebaanah)

 

– Imaam Adh-Dhahabie rahimahullaah zegt in zijn boek Sier A’laam An-Noebalah deel 16 blz. 459 over Imaam Ad-Daaraqutnie rahimahullaah het volgende: ‘De man heeft zich nooit beziggehouden met ‘Ilm Al-Kelaam of woordtwisterij, en is hier nooit op ingegaan. Integendeel hij was een Selefie!’

 

1. ‘Ilm Al-Kelaam

(Filosofische praatjes en theorieën zonder bewijs vanuit de Qor-aan en de Soennah)
Imaam Al-Berbehaarie rahimahullaah zegt:
‘Weet dat er geen Zandaqah (ketterij), ook geen Koefr (ongeloof), ook geen Twijfel, ook geen Bid’ah, ook geen Dwaling, ook geen Radeloosheid in de religie kan ontstaan behalve via ‘Ilm Al-Kelaam, en de mensen die zich hiermee bezighouden, en het redetwisten, het disputeren en bekvechten!’ (Sharh As-Soennah door Al-Berbehaarie nr. 83. Blz. 92 [Chalid Ar-Radaadie]

 

177 Aboel-Fadel Al-Hamedaanie rahimahullaah heeft gezegd dat Ahloel-Bid’ah gevaarlijker voor de Islaam zijn dan de Joden en de Christenen! Velen van de ‘Oelema zoals: Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah, Ibn ‘Aqiel en Ibn al-Djawzie vermelden dit ook, en er is niemand van Ahloes-Soennah die hen hierop heeft berispt! Hetzelfde heeft ‘Abdoel-Ghanie Al-Maqdasie rahimahullaah gezegd over Al-Djahmiyyah, Al-Ashaa’irah ect. En dat is dat zij gevaarlijker voor de Islaam zijn dan de ongelovigen, omdat zij van binnenuit werken! [Zie Manhadj Ahloes-Soennah wal Djama’ah fie Naqd Ar-Ridjaal Wal-Koetoeb Wat-Tawaa-if van onze Shaych Rabee’ ibn Haadie Al-Madchalie.

 

Bron: Al-Iebaanah, De Verduidelijking, Gereviseerde Versie, Deel 1 & Deel 2, Samenstelling en Vertaling : Mohammed Aboe ‘Oebaidillaah Brinkman, Uitgeverij en Distributie: Selefie Publikaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=