De geredde groep

Hits: 0

In al-Iebaanah van Brinkman, deel 2, pag. 124, staat het volgende over de geredde groep:

Zij worden beschreven als gered omdat zij in tegenstelling tot de tweeënzeventig groepen die bedreigt worden met het binnengaan van het Vuur buiten deze bedreiging vallen in de uitspraak van de Profeet salAllahu 3alayhi wa salam:

“Allen zullen naar het Hellevuur gaan”

Deze bedreiging is wat betreft de groepsvorming voor hen afgewezen, maar dat zegt niet dat daardoor ook elk individu van deze groep vrijgesteld wordt van eventuele andere bedreigingen! Want, er kan voor niemand met zekerheid gezegd worden of hij al-Jannah of de Hel binnen zal gaan, behalve voor diegene waarvoor Allaah of Zijn Profeet salAllahu 3alayhi wa salam getuigd hebben dat het zo zal zijn.

EINDE CITAAT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=