De Keten van Overlevering (Isnaad) van de Koran

Hits: 0

Engelse bron: http://web.archive.org/web/20121018145502/http://www.salafyink.com/quran/ChainQuran.pdf

De ketting van overlevering genomen van de ‘Uthmaani Mushaf
Geprint door het Koninkrijk van Saudi Arabië

Velen van de mensen van Bid’ah (vernieuwingen in de godsdienst) zijn ongelovig aan de Ahadith van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam – het zij gedeeltelijk of in zijn geheel. Sommige van de onwetende mensen zeggen dat vanwege de ketting aan overleveraars er een menselijk element erin gekropen is, aldus verklaren ze het twijfelachtig en onderhevig aan fouten. Vanwege hun zwakke mening over de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah salAllaahu ‘alayhi wa salam, vertrouwen zij niet hetgeen verhaald wordt over de uitspraken van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam.


Dit is wederom een ander voorbeeld van hun extreme onwetendheid. Zoals de ‘Ulamaa (geleerden) hebben uitgelegd;

“Onwetendheid is één van de grootste eigenschappen van de mensen van Bid’ah (innoveerders in de godsdienst).”

Weet moge Allaah genadig met jou zijn, dezelfde mensen die de uitspraken van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam hebben overgeleverd hebben ook de Koran overgeleverd. Niemand zal met zijn gezond verstand de authenticiteit van de Koran betwisten; dus hoe kan de geldigheid van de authentieke Soennah een zaak van debat zijn wanneer zij beide aan ons zijn overgeleverd door dezelfde mensen? De Soennah van de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam is net zoals de Koran wahi (openbaring) van Allaah de Meest Verhevene. Allaah zegt:

“En hij (Mohammed) spreekt niet uit (zijn eigen) verlangen. Het is slechts een Inspiratie dat geïnspireerd is.”

Aldus is het voor ieder Moslim verplicht, man en vrouw, om de Koran te volgen en de Soennah – in ieder aspect van hun levens.

Om het verder te overpeinzen, de Koran heeft net zoals de Hadith een ketting van overleveraars die terug gaat tot de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam, die het van Jibreel ‘alayhi salaam heeft gehoord, die het van Allaah Ta’ala heeft gehoord. Iedere recitatie heeft zijn eigen authentieke ketting van overleveraars. De volgende is de ketting van de recitatie van Hafs op ‘Aasim (dit is de meest gereciteerde recitatie):

Hafs bin Sulaymaan bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi op de recitatie van ‘Aasim bin abi al-Najood al-Kufi al-Taabi’ee op Abi ‘Abd al-Rahmaan ‘Abdillah bin Habib al-Sulami op het gezag van ‘Uthmaan bin ‘Affaan en ‘Ali bin abi Taalib en Zaid bin Thaabit en ‘Ubai bin Ka’b op de Profeet salAllaahu ‘alayhi wa salam die het hoorde van Jibril ‘alayhi salaam – die het hoorde van Allaah de Meest Verhevene.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=