Vertaling van De Athaen (oproep tot het gebed) (Bron: Mukhtasar al-Khiraqi)

Hits: 0

Dit is een vertaling, voor het uitvoeren van deze grote aanbidding – dient het in het Arabisch uitgesproken te worden.

Hij zei: Abu ʿAbd-Allah (Ahmad ibn Hanbal) – moge Allah hem genadig zijn – volgt de athaen van Bilal[1] en die is (als volgt):

“Allah is de grootste, Allah is de grootste, Allah is de grootste, Allah is de grootste.

Ik getuig dat er geen aanbedene is met recht dan Allah.

Ik getuig dat er geen aanbedene is met recht dan Allah.

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.

Ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah.

Komt tot het gebed. Komt tot het gebed.

Komt tot het succes. Komt tot het succes.

Allah is de grootste, Allah is de grootste.

Er is geen aanbedene met recht dan Allah.”

 

De iqama[2] (de oproep om het gebed te beginnen) is als volgt:

“Allah is de grootste. Allah is de grootste.

Ik getuig dat er geen aanbedene is met recht dan Allah.

Ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.

Komt tot het gebed. Komt tot het succes.

Het is tijd voor het gebed. Het is tijd voor het gebed.

Allah is de grootste. Allah is de grootste.

Er is geen aanbedene met recht dan Allah.”

 

Bij het uitspreken van de athaen wordt de intonatie verlengd, maar voor de iqama wordt het kort uitgesproken. In de athaen voor het ochtendgebed, moet het volgende eraan toegevoegd worden:

“Het gebed is beter dan de slaap”[3] – tweemaal.

Wanneer de athaen voor zijn tijd omgeroepen wordt, met uitzondering van het fadjr (ochtend) gebed, moet het herhaald worden wanneer het tijd is. Abu ʿAbd-Allah raad het niet aan dat de athaen omgeroepen wordt behalve door een persoon die in staat van reinheid verkeerd.[4]

De athaen wordt herhaald wanneer het door een persoon in staat van (seksuele) onreinheid omgeroepen is.

Wij staan afkeurend tegenover een persoon die het gebed verricht zonder de athaen of de iqama uitgesproken te hebben, maar het is voor zo’n persoon geen vereiste om het gebed te herhalen.

Om de athaen om te roepen worden de oren met de vingers bedekt en het gezicht naar rechts bewogen bij het uitspreken van “komt tot het gebed” en naar links bewogen bij het uitspreken van “komt tot het succes”, maar zonder de voeten te bewegen. Het is aanbevolen dat wanneer men de Mu-adhdhin hoort, dat diegene hetzelfde zegt.[5]


[1] Bilal bin Rabah al-Habashi was de omroeper van het gebed (Mu-adhdhin) van de Boodschapper van Allah صلى لله عليه و سلم. Hij was de mawla van abu Bakr al-Siddiq. Zijn kunya was abu ʿAbd-Allah. Sommige zeggen dat het abu ʿAbd-al-Rahman was. Hij was één van de eerste die de Islam accepteerde, waarover ʿUmar zei: “Abu Bakr is onze leider en hij heeft ook onze leider in vrijheid gesteld”. Bilal overleed in Damascus in het jaar 20 NH. (ʿArmush, Muwatta, pag. 721-722) Het is interessant op te merken dat in de athaen van Bilal er geen tardjiʿ is; het met een zachte stem twee keer uitspreken van de twee getuigenissen (shahadatayn) en ze vervolgens luidop te herhalen, vervolgens het uitspreken van de rest van de woorden van de athaen. Echter, ibn Hanbal vermeld dat wanneer tardjiʿ uitgesproken wordt, de athaen nog steeds geldig blijft. Volgens Malik en al-Shafiʿi en sommige Hidjazi geleerden, is volgens de soena de athaen van abu Mahdhoura aanbevolen, wat dezelfde athaen als die van Bilal is behalve dat er tardjiʿ is in de eerste. Malik volgt daarom de athaen van abu Mahdhoura behalve dat hij aanbeveelt de eerste takbir alleen twee keer uit te spreken. (Al-Mughni, deel 1, pag. 293-294)

[2] De iqama is de notificatie of de oproep om het gebed te beginnen. De wijze waarop deze door al-Khiraqi genoemd wordt, om het gebed te beginnen, is volgens de Hanbali school. Al-Shafiʿi heeft dezelfde zienswijze. Abu Hanifah heeft de zienswijze dat de iqama met dezelfde woorden omgeroepen wordt als in de athaen. Daarom staat abu Hanifah de herhaling van de iqama toe. (Al-Mughni, deel 1, pag. 294) Volgens Malik wordt de iqama op dezelfde manier omgeroepen als door al-Khiraqi, behalve dat de woorden “Het is tijd voor het gebed” één keer uigesproken worden. (Al-Mughni wal sharh al-Kabir, deel 1, pag. 398)

[3] Deze uitdrukking wordt na de tweede uitspraak van de woorden “Komt tot het succes” ingevoegd en het staat bekend als al-Tathwieb. Dit komt van het woord Thawwab wat vergoeden of belonen of betalen betekent. (Al-Qamus al-Muhit) Zie: Koran [83:36]. Aldus is al-Tathwieb het uitspreken van de bovenstaande uitdrukking om de gelovigen op te roepen tot het gebed voor een betere beloning. Zie: Koran [28:80]. De Tathwieb is alleen aanbevolen voor het fadjr gebed tussen de athaen en de iqama met de woorden: “Komt tot het gebed”, tweemaal. “Komt tot het succes”, tweemaal. (Al-Mughni wal sharh al-Kabir, deel 1, pag. 393)

[4] Dit houdt in dat het slechts als verwerpelijk wordt gezien wanneer de athaen wordt omgeroepen door een persoon in staat van kleine onreinheid.

[5] Sommige Hanbalis raden aan dat de woorden “la hawla wala qoewwatta illa billah” (er is geen kracht noch macht behalve bij Allah) uitgesproken worden als antwoord op de uitspraak “komt tot het gebed” of “komt tot het succes”, ieder keer dat de muadhdhin deze uitspreekt. Volgens ibn Qudamah is deze aanbeveling door ibn Hanbal vermeld. (Al-Mughni, deel 1, pag. 309)


فأخذ الشافعي رحمه الله و أهل مكة بأذان أبي محذورة, و إقامة بلال, و أخذ أبو حنيفة رحمه الله و أهل العراق بأذان بلال, وإقامة أبي محذورة, و أخذ الإمام أحمد رحمه الله و أهل الحديث و أهل المدينة بأذان بلال و إقامته

 

زاد المعاد, 1/121

 

Vertaling:

 

“Al-Shaafi’i rahimahullah en ahl Mekka kozen de Athaen van abi Mahthoura en de iqaama van Bilal, en abu Hanifa rahimahullah en ahl Irak kozen de Athaen van Bilal en de iqaama van abi Mahthoura, en al-imam Ahmad rahimahullah en ahl al-hadith en ahl Medina kozen de Athaen van Bilal en ook zijn iqaama…”

 

Bron: Zaad al-Mi’aad van ibn al-Qayyim rahimahullah, 1/121


De haya ‘ala salat en haya ‘alal falah heeft in het Arabisch een benaming en dat is:

حيعلاHay’ala

Bron: kitab al-‘ayn (woordenboek)

De hay’ala in de eerste athan wordt beantwoord met de:

حوقلا

Hawqala: laa hawla wa laa quwatta ila billah

Bron: ‘Abd al-Ghafour imam van Masjid al-Mukaram in Rotterdam Delfshaven

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=