De Zakah voor goud en zilver (Bron: Mukhtasar al-Khiraqi رحمه الله)

Hits: 3

Hij zei: Zakah wordt niet betaald voor wat minder is dan tweehonderd dirhams (van zilver) tenzij een persoon (hiernaast) bezit heeft over goud of handelswaar wat het (de nisab) kan completeren.
Evenzo wordt er geen zakah betaald over wat minder is dan twintig mithqals[1] (van goud). Wanneer (de minimum hoeveelheid van twintig dinars van goud of tweehonderd dirhams van zilver) bereikt is, dan wordt eenveertigste (1/40) daarvan als zakah betaald. Evenzo wordt er geen zakah betaald over een kleine overschrijding (van de nisab).[2]

Zakah wordt niet betaald over juwelen van vrouwen die gebruikt worden om te dragen of uit te lenen aan anderen.[3] Ook wordt het niet betaald over de sieraad van het zwaard van de mannen of de gordel of de ring. Het is een zonde om gouden of zilveren kommen te gebruiken, desalniettemin mag zakah erover betaald worden.

Verborgen schatten, met name de verborgen schatten uit de jahiliyyah,[4] ongeacht klein of groot in hoeveelheid is onderhevig aan de betaling van eenvijfde (1/5) als zakah aan hen die daarvoor geadresseerd zijn[5] en wat overblijft (nadat de betaling is gedaan) is wettig om te behouden. Zakah is verplicht zodra het volgende onttrokken is uit de mijnen: twintig mithqals van goud of tweehonderd dirhams van zilver of zijn gelijke in lood of kwik of geelkoper enzovoort uit minerale bronnen van de aarde.[6] Allah weet het beter.


[1] Mithqal is een welbekende gewicht van de dirham en wel driezevende (3/7) van een dirham. (Lane) Al-Khiraqi houdt aan dat goud of handelswaar samen met dirhams gecombineerd mogen worden om aan de nisab te voldoen voor de betaling van zakah en omgekeerd. Deze zienswijze wordt ook aangehangen door al-Khallal, abu Yaʿla, abu Hanifah en Malik. Volgens ibn abu Yaʿla is deze zienswijze gebaseerd op een authentieke overlevering. Abu Bakr heeft een andere zienswijze en dat is dat ze niet gecombineerd kunnen worden, in plaats daarvan behoort elk apart behandeld te worden. Deze laatste zienswijze wordt ook aangehouden door al-Shafiʿi. (Tabaqat, deel 2, pag. 87-88)

[2] Deze zienswijze wordt ook door al-Shafiʿi en Malik aangehouden. Volgens abu Hanifah is niets vereist voor de overschrijding van de nisab totdat het veertig dirhams of vier dinars is, in welk geval vijf dirhams betaald wordt over iedere veertig dirhams en eentiende (1/10) dinar betaald wordt over iedere vier dinars dienovereenkomstig. (Al-Mughni, deel 3, pag. 39)

[3] Dit is net zoals de zienswijze van Malik en al-Shafiʿi. De rationalisten houden aan dat zakah vereist is hierover. (Al-Mughni, deel 3, pag. 41-42)

[4] Verborgen schatten uit de Jahiliyyah (rikaz) betekent voornamelijk bezit dat begraven is voor de Islam en geen metalen of andere mineralen. (Lane)

[5] De personen die zakah toegekend krijgen. Zie Koran [9:60].

[6] Ibn Qudamah legt uit dat in zo’n situatie eenveertigste (1/40) ervan betaald wordt als zakah en dit is klaarblijkelijk volgens de Hanbali school. Het is ook de zienswijze die door Malik aangehouden wordt. Volgens abu Hanifah wordt er eenvijfde (1/5) betaald, doordat het gezien wordt als een begraven schat (rikaz). Al-Shafiʿi behandelt het als zakah; maar voor wat betreft de hoeveelheid die ervoor betaald dient te worden, zijn beide zienswijzen zoals hierboven vermeld toegeschreven aan hem. (Al-Mughni, deel 3, pag. 53)


De minimale waarden waarover Zakaat verplicht is

Shaykh Muhammad bin Jamil Zino [Rahimahu Allaah] zei:

1. Graan en vruchten:

De Nisaab (minimale waarde) hiervan is vijf Awsuq. Dit staat gelijk aan zeshonderd en twaalf kilogram graan van goede kwaliteit. Over dit aantal graan of vruchten is de Zakaat: een tiende als het door regenval of een bron is bevloeid, en de helft van een tiende als het met (fysieke en financiele) inspanning is bevloeid.

2. Goud, zilver en geld:

I. Goud: twintig Dinar, wat gelijk is aan vijfentachtig (85) gram goud. Hierover dient 2,5% procent Zakaat gegeven te worden.

II. Zilver: vijf Awaq, wat gelijk is aan vijfhonderd vijfennegentig (595) gram. Hierover dient 2,5 procent Zakaat gegeven te worden.

III. Geld: de waarde van 85 gram goud of 595 gram zilver. Hierover dient 2,5 procent Zakaat gegeven te worden.

3. Handelswaar:

De waarde wordt berekend. Als deze gelijk is aan de Nisaab van goud of zilver, dan geeft men daarover 2,5 procent Zakaat.

4. Vee:

I. Kamelen: Het minimale aantal (Nisaab) hiervoor is vijf kamelen. Hierover wordt een schaap als Zakaat gegeven.

II. Koeien (of rundvee): De Nisaab hiervoor is dertig koeien. Hierover wordt één eenjarige koe als Zakaat gegeven.

III. Schapen en geiten: De Nisaab hiervoor is veertig schapen. Hierover wordt één schaap als Zakaat gegeven.

Wie een gedetailleerde uiteenzetting wenst kan zich wenden tot de boeken van Hadith en Fiqh

Bron: [Uitleg van de zuilen van Islaam & Imaan, Bladzijden 239 – 240 | Vertaald door Abu Noor Mohamed Bendaoud]


Mijn commentaar: In de schoolboeken van Marokko wordt er gezegd dat de nisaab van het totaalbedrag afgehaald mag worden.

Wallahu a3lam

Wasalaam

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=