Aanbidding heeft vijftien fundamenten

Hits: 4

Imam Ibn al-Qayyim ra7imahullah zei: Aanbidding heeft vijftien fundamenten; degene die ze allemaal presteert, is een perfecte dienaar van Allah. Dit wil zeggen dat de aanbidding gedaan wordt met het hart, de tong en de ledematen. En er zijn vijf niveaus over de aanbidding, namelijk: verplicht (waajib), aanbevolen (musta7ab), verboden (7araam), waar een afkeer van is (makrooh) en wat toegestaan (mubaa7) is. [De vermenigvuldiging van drie maal vijf maakt vijftien.] (Fat7 al-Majid shar7 Kitab al-Taw7id)

[1]: Waadjib (verplicht): datgene waarvoor degene die het uitvoert wordt beloond, en degene die
het laat wordt gestraft.
[2]: 7araam (verboden): dit is het tegenovergestelde daarvan.3
[3]: Masnoen/Musta7ab (aanbevolen): datgene waarvoor degene die het uitvoert wordt beloond, en degene
die het laat niet wordt gestraft.
[4]: Makroeh (afkeurenswaardig): dit is het tegenovergestelde daarvan.4
[5]: Moebaa7 (toegestaan): hetgeen waarbij het doen of laten ervan op gelijke hoogte is.

3
[Aboe Junayd] Haraam: Degene die het laat wordt beloond, en degene die het uitvoert wordt gestraft.
4
[Aboe Junayd] Makroeh: Degene die het laat wordt beloond, en degene die het uitvoert wordt niet gestraft.

 

Bron: Een volledige Aangename Verhandeling Over De belangrijke Fundamenten van de Jurisprudentie Door de geleerde ’Abdoer-Rahman bin Naasir as-Si`die Moge Allah hem genadig zijn – Vertaling: Aboe Junayd `Iesaa bin Antonius al-Oeroebie 7afithahullaah


Shaykh Ibn Taymiyyah ra7imahullaah:

There is nothing of more benefit to the heart than Taw7eed and Ikhlaas.

[Majmoo’ fataawa v. 10 p. 625]

Bron: https://twitter.com/Aboo_Thaabit/status/376584084929396736


Doordat Imaan stijgt en daalt, het stijgt met gehoorzaamheid aan Allaah en daalt met ongehoorzaamheid aan Allaahu Ta3ala en het tot uiting komt op de ledematen, het hart en op de tong – heeft iedere daad zijn 7ukm (wettige regelgeving: zie de vijf oordelen bovenaan).

Wallaahu a3lam

Wa salaam


Aboe Soelaiman Al-Khattabi zei:

In de uitspraak van de Boodschapper van Allah salAllahu 3alayhi wa salam:

Mij is bevolen de mensen te bevechten, totdat zij zeggen: Niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah,

betekent ‘mensen’ hier de afgodendienaren en niet de mensen van het boek (Joden en Christenen), omdat zij toegeven dat er geen god behalve Allah is.

(Fath al-Majid – Sh. ‘Abdoer-Rahmaan ibn Hasan Al ash-Sheikh, uitgeverij Noer, pag. 130)


فإن الإيمان علم وعمل ، والعمل ثمرة العلم ؛ وهو نوعان : عمل القلب -حباً وبغضا- ويترتب عليهما عمل الجوارح -فعلا وتركا- ، وهما العطاء والمنع .
~
إغاثة اللهفان [2/826]

Bron: https://twitter.com/ibn_alqaim/status/1244907226130788352?s=19

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=