De vormen van afvalligheid (na overlijden van Mohamed salAllahu ‘alayhi wa salam)

Hits: 3

De vormen van afvalligheid (na overlijden van Mohamed salAllahu ‘alayhi wa salam): de Arabieren verschilden in hun afvalligheid. Een deel keerde terug naar het aanbidden van afgodsbeelden. En zij zeiden: als hij een Profeet was zou hij niet overlijden. En een groep zei: we geloven in Allah maar doen geen salat. En een groep geloofde in de islam en deden salat. Maar zij weigerden de zakat. En een groep getuigde van laa ilaha illa Allah wa anna Mohamed rasulullah. Maar zei accepteerden Musaylima in dat hij de Profeet salAllahu ‘alayhi wa salam opvolgde in Profeetschap.

Bron: Mukhtasar sirat ar-Rasul salAllahu ‘alayhi wa salam van Mohamed Bin ‘Abd al-Wahhab, p. 40

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=