Tawheed volgens de filosofen

Hits: 3

Beantwoord door Shaykh Saalih bin Fawzaan bin ‘Abdillaah Al-Fawzaan hafidahullah
Engelse bron: https://web.archive.org/web/20070202094653/http://www.bakkah.net/articles/duroos%20_04.htm

Met de Naam van Allaah, de Genadevolle, moge Zijn Salaah en Salaam met Zijn laatste Boodschapper zijn, en op al zijn familieleden en metgezellen, en hen die zijn weg volgen.

Er zijn er die zeggen dat Tawheed maar één categorie is: Tawheed al-Roeboebiyah. Dat is het erkennen dat Allaah de Schepper, de Voorziener, de Brenger van leven en dood etc. is. Zij verwijzen enkel naar de handelingen van Allaah en Zijn Eigenschappen. Op deze gedachte hebben de geleerden van filosofie en de onafhankelijke denkers hun ‘Aqeedah gebouwd. Hun overtuigingen worden gevonden in hun boeken, en als u ze zou lezen, dan zult u zeker zien dat zij alleen Tawheed al-Roeboebiyah bevestigen. Dus voor zover als dat hun belangstelling reikt, zal eenieder die verklaard hiervan bewust te zijn, als iemand van Tawheed voor hen zijn. Zij hebben (echter) geen begrip van Tawheed al-Oeloehiyah, en niet van Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat, aldus beschouwen zij de aanbidding van een graf of het aanroepen van de doden, niet als Shirk. Het enige dat zij zouden zeggen is: Dit is het maken van een intentie voor een ander dan Allaah, en het is verkeerd, maar zij zullen niet zeggen dat het Shirk is.

Sommige van hen zeggen: Waarlijk, deze mensen die de doden aanroepen en hulp zoeken van hen die begraven zijn in begraafplaatsen, zijn geen mensen van Shirk, omdat zij niet geloven dat deze dode mensen of andere objecten van aanbidding iets kunnen scheppen, noch kunnen zij voorzien of besturen naast Allaah. Aangezien zij dat niet geloofden, zijn zij geen Mushrikoen. Deze handelingen worden niet gezien als Shirk, zij hebben deze zaken slechts genomen als bemiddelaars en tussenpersonen tussen hen en Allaah!!

Dit zijn hun uitspraken, en ze zijn identiek aan de uitspraken van de polytheïsten uit de geschiedenis, die zeiden:

…Wij aanbidden dezen slechts opdat zij ons dichter bij Allaah brengen… [39:3]

En Allaah zegt over hen:

En zij aanbidden naast Allaah zaken die hen niet schaden noch baten en zij zeggen: “Dezen zijn onze bemiddelaars bij Allaah.” [10:18]

De filosofen zeggen: Voorwaar, het is geen Shirk als graven aanbeden worden, noch het aanroepen van de doden of hun hulp te zoeken. Het is slechts Tawassul (een manier vinden om dichter bij Allaah te komen), bemiddeling zoeken, en het maken van tussenpersonen tussen ons en Allaah. Het is geen Shirk, tenzij zij geloven dat deze dingen scheppen, voorzien of de zaken besturen naast Allaah!

Dit wordt specifiek aangeduid in hun boeken en toespraken.

Het gering aantal filosofen die enig afkeer vertonen jegens degene die hierin vervallen, zeggen: Dit is slechts een fout, daar deze mensen onwetend zijn en in deze fout gevallen zijn vanwege hun onwetendheid, niet opzettelijk.

Echter de meerderheid vertoond er geen verachting voor, eerder zeggen zij: Dit is het maken van tussenpersonen en bemiddelaars met Allaah, het is geen Shirk.

Ik schrijf geen zaken toe aan mensen wat zij eigenlijk niet gezegd hebben. Deze uitspraken zijn aanwezig in hun boeken, die de mensen van Tawheed weerleggen en de mensen van Shirk verdedigen.

Wat betreft de Namen en Eigenschappen van Allaah, zij geloven dat door ze te bevestigen het noodzaakt om Allaah op Zijn Schepping te doen gelijken, aldus ontkennen zij ze. Zij, zoals de Jahmiyyah, Mu’tazilah, Ash’arees en de Maatureediyyah, ontkennen Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat, denkend de Glorie van Allaah in stand te houden door Hem niet te gelijken met Zijn geschapen dingen. Dus Tawheed is bij hen beperkt tot enkel Tawheed al-Roeboebiyah, daar zij geen begrip hebben van Tawheed al-Oeloehiyah, en geen begrip hebben van Tawheed al-Asmaa-e wa Siffaat.

Zij verachten degenen die Tawheed opdelen in drie categorieën, zo zeer dat één van hun hedendaagse schrijvers (het volgende) schreef: Het opdelen van Tawheed in drie categorieën is iets van de Drie-eenheid! Hun schaamteloosheid heeft het punt bereikt dat zij deze opdeling een imitatie van de Christenen hebben genoemd, en bij Allaah zoeken wij onze toevlucht!

Duroos min Al-Qur’aan Al-Kareem Pag.15-17.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=