Over de Handen van Allaah

Hits: 3

Beantwoord door Shaykh Muhammad Naasir-al-Deen al-Albaani 1914-1999 | 1332H-1420H rahimahullah

Vraag: Hoe kunnen we een combinatie maken tussen de overlevering ‘met Zijn linker Hand’ genoemd in de hadith van Ibn ‘Umar, radiAllaahu ‘anhumaa, in Saheeh Muslim en zijn, salAllaahu ‘alayhi wa salam, woorden: ‘En Zijn beide Handen zijn rechtshandig’?

Antwoord: Er is geen tegenstelling tussen de 2 ahadith wat in den beginne duidelijk is. Aldus is zijn, salAllaahu ‘alayhi wa salam, uitspraak: ‘En Zijn beide Handen zijn rechtshandig’ een bevestiging van de verklaring van Allaah:

‘Niets is aan Hem gelijk. Hij is de Alhorende, de Alziende.’ [Surat al-Shoera:11]

Dus deze beschrijving, waarover de Boodschapper van Allaah ons heeft geïnformeerd, is een bevestiging van Allah’s verwijdering van iedere (antropomorfistische) mensachtige eigenschap. Aldus is de Hand van Allah niet zoals de hand van een mens – linkshandig en rechtshandig. Daarentegen zijn Zijn beide Handen rechtshandig, moge Hij ver verwijderd zijn van ieder gebrek.

Wat betreft het andere punt, dan is het zo dat de overlevering: ‘met Zijn linkerhand’ shaadh [1] is, zoals ik verduidelijkt heb in de controle van ‘Al-Mustalahaat-ul-Arba’ah Al-Waaridah feel-Quraan’ (nr.1) van Al-Mawdoodee. Wat dit verder ondersteunt is dat Abu Dawood deze hadeeth ook heeft overgeleverd en (in de hadith heeft hij, salAllaahu ‘alayhi wa salam) gezegd, ‘met Zijn andere Hand’ in plaats van ‘met Zijn linker Hand’. Deze overlevering is in overeenstemming met zijn, salAllaahu ‘alayhi wa salam, andere uitspraak: ‘En Zijn beide Handen zijn rechtshandig’. En Allaah weet het het best.[Al-Asaalah, Uitgifte #4].

Voetnoot:

[1] Noot van de vertaler: Een shaadh hadith is een hadith die is overgeleverd door een betrouwbare overleveraar, welke (de overlevering van) een overleveraar die betrouwbaarder dan hem is – tegenspreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=