De Spraak van Allah

Hits: 3

En toen Musa (Mozes) op de tijd en plaats dat door Ons bepaald was kwam, en zijn Heer (Allah) Sprak tegen hem… [7:143]


En (herinner) toen Allah zei: Oh ‘Isa (Jezus)! Ik zal jou nemen en naar Mij opheffen… [3:55]


En Wij riepen hem vanuit de rechterkant van de Berg, en lieten hem Ons naderbij komen voor een Gesprek met hem [Musa (Mozes)]. [19:52]

In de eerste ayah is er een bevestiging dat de spraak verbonden is aan Zijn Wil, dat het dus gebeurd wanneer Hij Wil.

In de tweede ayah is er een bewijs dat het met letters is, omdat wat er gesproken is uit letters bestaat.

In de derde ayah is er een bewijs dat het met geluid is omdat het roepen en in beslotenheid spreken alleen met geluid is.

Tot de bewijzen uit de Soennah is de uitspraak van de profeet salAllahu ‘alayhi wa sallam:

Allah zal zeggen, ‘Oh Adam!’ Hij zal antwoorden, ‘Tot uw dienst.’ Dan roept Hij hem op, ‘Voorzeker, Allah beveelt jou een groep van jouw nageslacht naar het Vuur te nemen’. (Boekhaarie 4741 en Muslim 222)

En zijn spraak (Subhanahu) bestaat uit beide, woord en betekenis; het is niet alleen woord of alleen betekenis. Dit is het geloof van Ahlus-Sunnah wal-Jamaa’ah met betrekking tot de spraak van Allah. Voor wat betreft de overtuigingen van de andere dan hen (de afgedwaalde sekten), volgt er een samenvatting uit Mukhtasar as-Sawaa’iq al-Mursalah:

1. Het geloof van de Karaamiyyah: Het is gelijk aan het geloof van Ahlus-Sunnah behalve dat zij zeggen, “Het gebeurd terwijl het daarvoor niets was.” Zij zeggen dit om zo de bevestiging te omzeilen van dat iets bij Allah kan voordoen zelfs als het nooit een begin heeft gehad (zoals Zijn spraak).

2. Het geloof van de Kalaabiyyah: Zij zeggen dat de spraak van Allah, een aparte betekenis is in en van zichzelf. Het is gelijk aan de Eigenschappen van Zijn Leven of Zijn Kennis in dat zij niet voorkomen volgens zijn wil (wanneer Hij wil). Wat betreft de letters en geluiden, Allah schiep hen om ons te vertellen over de losstaande betekenis dat uit zichzelf bestaat. Deze betekenis bestaat uit vier individuele betekenissen: bevelen, verbieden, informeren en vragen.

3. Het geloof van de Asha’riyyah: Het is gelijk aan die van de Kalaabiyyah behalve dat zij verschillen in twee aspecten:

Ten eerste: Over de betekenissen van spraak zeggen de Kalaabiyyah, “Het bestaat uit vier betekenissen…” en de Asha’riyyah zeggen dat er alleen één betekenis is en dat die vier, informeren, vragen, bevelen en verbieden allemaal precies hetzelfde zijn. Bovendien, (zoals ze zeggen) zijn er geen verschilende vormen van spraak, alleen verschillende karakteristieken ervan. In feite, de Tawraah, Injeel en de Qor-aan zijn allemaal hetzelfde, zij verschillen niet behalve in de expressies die gebruikt worden.

Ten tweede: De Kalaabiyyah zeggen ook, “De letters en geluiden zijn er alleen om te vertellen over de spraak van Allah.” en de Asha’riyyah zeggen, “Het zijn louter expressies (niet echt) waarmee de spraak van Allah bedoelt word.”

4. Het geloof van de Saalimiyyah: Zij omschrijven de spraak ook als, “Een aparte betekenis is in en van zichzelf. Het is gelijk aan de Eigenschappen van Zijn Leven of Zijn Kennis in dat zij niet voorkomen volgens zijn wil (wanneer Hij wil). Het bestaat uit letters en geluiden die allemaal verbonden zijn; geen van alle gaat voor de ander. Dus de baa, seen en meem in de Basmalah bijvoorbeeld, elk van hun is verbonden met alle andere tegelijkertijd, doch waren zij er altijd en zullen zij altijd aanwezig zijn.”

5. Het geloof van de Jahmiyyah en de Mu’tazilah: Zij zeggen over de spraak van Allah, “Voorzeker, het is geschapen en niet van de Eigenschappen van Allah.”

En er zijn er sommige van de Jahmiyyah die schetterend de Spraak van Allah ontkennen terwijl andere van hen het bevestigen, maar toch beweren dat het geschapen is.

Bron: Explanation of a summary of al-‘Aqeedatul-Hamawiyyah of ibn Taymiyyah rahimahoellaah, explained by Imaam Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen rahimahoellaah, Hoofdstuk 18 deel 1, blz. 97-100

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=