Wanneer iemand de Qor`aan niet begrijpt, wordt hij dan toch beloond voor het reciteren ervan?

Hits: 3

Vraag:

“Ik reciteer vaak de Qor’aan; desondanks begrijp ik de betekenis ervan niet. Beloont Allaah mij dan toch?”

Antwoord:

“Zoals Allaah zegt, zit de Nobele Qor’aan vol met zegeningen:


“(Dit is) een Boek (de Qor’aan) wat wij naar jullie neder hebben gezonden, vol met zegeningen zodat zij de Verzen kunnen overpeinzen, en dat mannen van begrip het kunnen herdenken.” [Soeraah Sâd 38: Vers 29]

Je wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, of je nou begrijpt wat je leest of niet. Desalniettemin, wordt je als moslim geacht de betekenissen van de Qor’aan toe te passen, dus het is niet behoorlijk voor jou om onwetend te zijn over zijn betekenissen, net zoals een student geneeskunde niet onwetend behoort te zijn over de betekenissen van wat hij leest in de boeken geneeskunde, sterker nog, een student geneeskunde werkt hard om te begrijpen wat er in die boeken staat, om vervolgens de kennis die hij heeft verkregen toe te passen. De noodzaak voor de gelovige om te begrijpen is zelfs nog groter, want hij reciteert Allaah’s Boek, hetgeen wat een geneesmiddel kan zijn voor wat er in de harten zit en een vermaning voor alle mensen, en dat is waarom de Metgezellen alleen tien verzen per keer memoriseerden, en niet verder gingen naar de volgende tien totdat zij niet alleen hun betekenissen leerden, maar hen ook toepasten.

En mijn antwoord is ja, een persoon wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, en het doet er niet toe of hij het begrijpt of niet. Maar je behoort zo hard als je kan te streven om zijn betekenissen te leren, en om te leren onder toezicht van betrouwbare geleerden. Wanneer je geen geleerde kan vinden om van te leren, moet je betrouwbare boeken van Tafsier lezen, bijvoorbeeld, Tafsier Ibn Djarier al-Tabari en Tafsier Ibn Kethier. En Allaah weet het, het best.”

Arabische bron: Fataawa al-`Othaymien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Resize text-+=